Jakie badania musi przejść każdy kosmetyk przed wprowadzeniem go do obrotu na rynek Unii Europejskiej?

Każdy produkt kosmetyczny przed wprowadzeniem do obrotu na terenie Unii Europejskiej powinien być przebadany i oceniony pod względem bezpieczeństwa jego stosowania w normalnych lub dających się racjonalnie przewidzieć warunkach stosowania. Wymagania w tym zakresie nakładają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych  (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1223&from=PL

Zgodnie z rozporządzeniem osoba odpowiedzialna za wprowadzenie kosmetyku na rynek UE zobowiązana jest do wykonania badań i posiadania dokumentacji w zakresie:

 • czystości mikrobiologicznej
 • stopnia zakonserwowania (test konserwacji)
 • stabilności masy i jej kompatybilności z opakowaniem
 • oceny dermatologicznej kosmetyku.
badania kosmetyków

Badania kosmetyków IOC

Minimalna ilość próbek niezbędnych do badań:

 • czystość mikrobiologiczna – 100 g (np. 2 opakowania po 50 g)
 • test konserwacji – 200 g (np. 4 opakowania po 50 g)
 • stabilność masy i jej kompatybilność z opakowaniem – 10 szt. w opakowaniach handlowych
 • ocena dermatologiczna – min. 60 g (np. 2 opakowania po 50 g)

Czas wykonania poszczególnych badań:

 • czystość mikrobiologiczna: 2 tygodnie
 • test konserwacji: 6 tygodni
 • stabilność masy i jej kompatybilność z opakowaniem: 4 – 12 tygodni
 • ocena dermatologiczna: 2 tygodnie

 

Badania aplikacyjno-użytkowe

Kolejnym etapem wprowadzania kosmetyku na rynek UE jest wykonanie badań potwierdzających deklaracje marketingowe produktu. Kwestie reklamy produktów kosmetycznych reguluje Rozporządzenie Komisji (UE) nr 655/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. określające wspólne kryteria dotyczące uzasadniania oświadczeń stosowanych w związku z produktami kosmetycznymi (Dz. Urz. UE L 190 z 11.07.2013).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0655&from=PL

W tym zakresie najczęściej wykonuje się:

 • badania aplikacyjne: – ilość próbki – 26 szt. w opakowaniach handlowych

– czas badania – 4 – 6 tygodni

 • badania aparaturowe: – ilość próbki – 6 szt. w opakowaniach handlowych

– czas badania – 2 – 3 tygodnie

 

Rejestracja kosmetyku w bazie europejskiej

Ostatnim etapem wdrożeniowym, jest zarejestrowanie kosmetyku w portalu CPNP. Dla celów tej rejestracji niezbędne jest podanie składu jakościowo-ilościowego produktu, rodzaju zastosowanego opakowania oraz wzoru oznakowania.

 

Autor wpisu: dr Maria Chełmińska, IOC sp. z o.o.