HARMONOGRAM REALIZACJI PRODUKCJI KONTRAKTOWEJ

USTALENIE POTRZEB

USŁUGA BEZPŁATNA

zapytamy o
 • Typ kosmetyku
 • Przeznaczenie kosmetyku
 • Funkcje kosmetyku
 • Preferencje co do składu
 • Preferencje co do opakowania
 • Ustalimy wstępny zakres usług oraz wielkość potencjalnego zlecenia

Nie musisz znać odpowiedzi na powyższe pytania. Możemy zasugerować konkretne rozwiązania i propozycje.

Przedstawienie wstępnej kalkulacji produkcji kosmetyku

USŁUGA BEZPŁATNA

wstępna wycena zwiera:
 • Ogólny zarys składu
 • Propozycję opakowania
 • Kalkulacja jednostkowa wytworzenia kosmetyku wraz z kształtowaniem się cen w zależności od wielkości zamówienia
 • Suma wszystkich kosztów dodatkowych (rejestracja, badania itd)
 • Oczekujemy na akceptację przedstawionej propozycji lub dodatkowe wytyczne
 • Wprowadzamy zmiany do akceptacji przez Klienta przedstawionych przez nas wstępnych warunków

W celu uzyskania jak najszerszej wiedzy na temat Państwa potrzeb poprosimy o wypełnienie formularza będącego wstępem do projektowania Państwa produktu. Jeśli Państwa potrzeby na tym etapie nie są ściśle sprecyzowane, z chęcią zaproponujemy konkretne rozwiązania. Wstępna kalkulacja na tym etapie nie zawiera jeszcze informacji o końcowym składzie INCI kosmetyku.

Praca projektowa R&D

USŁUGA BEZPŁATNA, POBIERAMY ZALICZKĘ

NA TYM ETAPIE POBIERAMY ZALICZKĘ W WYSOKOŚCI 1000 ZŁ NA POCZET PÓŹNIEJSZEGO Zamówienia. Powyższa kwota odliczana jest (zwracana) w momencie złożenia zamówienia na produkcję. W ramach pobranej kwoty wykonujemy czynności:
 • Konsultujemy propozycję kosmetyku z Safety Assessorem (zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności z obowiązującym prawem)
 • Nasz Dział R&D opracowuje skład kosmetyku
 • Przygotowujemy próbki laboratoryjne na podstawie ustaleń
 • Wykonujemy wstępne badania dotyczące poprawności wykonanej receptury
 • Wysyłamy próbkę do Klienta
 • Oczekujemy na opinię i dalsze wskazówki

Na życzenie Klienta przedstawiamy listę poszczególnych składników. Pracujemy do momentu akceptacji przedstawionej próbki i jej składu przez Klienta. Wprowadzamy również trzy zbiorcze zmiany do otrzymanych prototypów, bez dodatkowych opłat.

Badania wdrożeniowe

USŁUGA PŁATNA

na tym etapie, po uzyskaniu pozytywnych wyników badań w naszym laboratorium, zlecamy ponowne badania w zewnętrznym laboratorium akredytowanym.
 • I FAZA BADAŃ, PRZED PRODUKCJĄ KOSMETYKU (badania mikrobiologiczne, dermatologiczne, na zawartość metali ciężkich, stabilność receptury, kompatybilność masy kosmetycznej z proponowanym opakowaniem)
 • II FAZA BADAŃ, PO PRODUKCJI KOSMETYKU (badania o charakterze marketingowym oraz potwierdzające prawdziwość i skuteczność deklarowanych funkcji kosmetyku w ujęciu procentowym) badania aplikacyjno-użytkowe na ludziach (probanci).

Po uzyskaniu wyników wszystkich badań, Safety Assessor tworzy Raport Bezpieczeństwa kosmetyku oraz kompletuje Dossier Kosmetyku, który zostanie w całości przekazana Klientowi.

Otrzymana od nas dokumentacja zawiera wszystkie informacje o: dokładnym pochodzeniu i bezpieczeństwie wszystkich użytych surowców, ich stężeniu, toksykologii, dopuszczeniu do obrotu i zgodności z obowiązującym prawem, wyniki wszystkich badań (w tym dermatologicznych i dowody na skuteczność działania kosmetyku), dokumentację dotyczącą zgodności i spełnienia wymagań użytych do producji opakowań, dokładnej dacie produkcji wraz z informacją o okresie przydatności produktu, ilości wyprodukowanych partii i jej wielkości, spełnieniu wszelkich wymogów wymaganych prawem przez IOC oraz wyniki badań potwierdzających spełnienie norm sanitarnych podczas procesu produkcji, zgodności z wdrożonymi systemami i wiele innych. Komplet dokumentacji spełnia wszelkie wymogi prawne na terenie UE.

Na życzenie Klientów załączamy dokumentację dodatkową dotyczącą pochodzenia naturalnego czy organicznego.

Dokumentacja zawiera dokładny skład produktu w ujęciu procentowym oraz sam skład INCI, jednak nie zawiera opisu technologii wytwarzania kosmetyku. Istnieje możliwość wykupienia technologii na własność od IOC. Różnica między w/w pojęciami.

produkcja kosmetyku

USŁUGA PŁATNA, ZGODNIE Z ZAAKCEPTOWANĄ WCZEŚNIEJ WYCENĄ

PO OTRZYMANIU POZYTYWNYCH WYNIKÓW BADAŃ, ZAKUPIENIU SUROWCÓW I OPAKOWAŃ ROZPOCZYNAMY PRODUKCJĘ. KLIENT INFORMOWANY JEST O PLANOWANEJ PRODUKCJI I JEJ DACIE.
 • kontrola jakości surowców i opakowań
 • produkcja masy kosmetycznej, archiwizacja masy kosmetycznej
 • kontrola jakości wytworzonej masy i badania mikrobiologiczne
 • konfekcja masy kosmetycznej w opakowania bezpośrednie (słoiczki, butelki)
 • kontrola jakości
 • konfekcja w opakowania jednostkowe
 • kontrola jakości, ponowne badania, archiwizacja próbek produktu gotowego
 • konfekcja w opakowania zbiorcze, paletyzacja
 • zamknięcie szczegółowej dokumentacji produkcyjnej i magazynowej, wysyłka towaru do Klienta. Wysyłka próbek gotowego produktu na badania aplikacyjno-użytkowe.

Archiwizowane próbki przechowujemy przez okres roku po ustaniu daty przydatności do użycia.

raport bezpieczeństwa, rejestracja kosmetyku w CPNP

USŁUGA PŁATNA

istnieje możliwość rejestracji przez nas kosmetyku w innych obszarach świata (np. fda dla usa).

Przekazanie Raportu Bezpieczeństwa wraz z Dossier Kosmetyku oraz rejestracja kosmetyku w odpowiednim dla rynku zbytu urzędzie wyczerpuje wszelkie wymagania prawne niezbędne do wprowadzenia kosmetyku na rynek

Ile trwa realizacja projektu od pierwszego kontaktu z nami?

To zależy głownie od Ciebie. My potrzebujemy dwa miesiące na sprowadzenie opakowań i surowców i parę dni na produkcję. Najdłuższy jest jednak etap projektowania, ponieważ nikt nie jest w stanie określić, ile on zajmie, aż to Ty poinformujesz nas, że produkt spełnia Twoje oczekiwania. Możemy oprzeć się na własnych doświadczeniach – zazwyczaj całość, od pierwszej rozmowy do dostarczenia przebadanego, zarejestrowanego, gotowego do sprzedaży produktu to okres około 4-6 miesięcy.