Ile trwa produkcja kontraktowa kosmetyków? HARMONOGRAM realizacji produkcji kontraktowej kosmetyków.

HARMONOGRAM REALIZACJI PRODUKCJI KONTRAKTOWEJ

USTALENIE POTRZEB

USŁUGA BEZPŁATNA

zapytamy o
 • Typ kosmetyku
 • Przeznaczenie kosmetyku
 • Funkcje kosmetyku
 • Preferencje co do składu
 • Preferencje co do opakowania
 • Ustalimy wstępny zakres usług oraz wielkość potencjalnego zlecenia

Nie musisz znać odpowiedzi na powyższe pytania. Możemy zasugerować konkretne rozwiązania i propozycje.

Przedstawienie wstępnej kalkulacji produkcji kosmetyku

USŁUGA BEZPŁATNA

wstępna wycena zwiera:
 • Ogólny zarys składu
 • Propozycję opakowania
 • Kalkulacja jednostkowa wytworzenia kosmetyku wraz z kształtowaniem się cen w zależności od wielkości zamówienia
 • Suma wszystkich kosztów dodatkowych (rejestracja, badania itd)
 • Oczekujemy na akceptację przedstawionej propozycji lub dodatkowe wytyczne
 • Wprowadzamy zmiany do akceptacji przez Klienta przedstawionych przez nas wstępnych warunków

Wstępna kalkulacja na tym etapie nie zawiera jeszcze informacji o końcowym składzie INCI kosmetyku

PRZYGOTOWANIE PRÓBEK

USŁUGA BEZPŁATNA, POBIERAMY ZALICZKĘ

NA TYM ETAPIE POBIERAMY ZALICZKĘ W WYSOKOŚCI 500 ZŁ NA POCZET PÓŹNIEJSZEGO Zamówienia. W ramach pobranej kwoty wykonujemy czynności:
 • Konsultujemy propozycję kosmetyku z Safety Assessorem (zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności z obowiązującym prawem)
 • Przygotowujemy próbki laboratoryjne na podstawie ustaleń
 • Wykonujemy wstępne badania dotyczące poprawności wykonanej receptury
 • Wysyłamy próbkę do Klienta
 • Oczekujemy na opinię i dalsze wskazówki

Na życzenie Klienta przedstawiamy listę poszczególnych składników. Pracujemy do momentu akceptacji przedstawionej próbki i jej składu przez Klienta.

Badania wdrożeniowe

USŁUGA PŁATNA

na tym etapie, po uzyskaniu pozytywnych wyników badań w naszym laboratorium, zlecamy ponowne badania w zewnętrznym laboratorium akredytowanym.
 • I FAZA BADAŃ, PRZED PRODUKCJĄ KOSMETYKU (badania mikrobiologiczne, dermatologiczne, na zawartość metali ciężkich, stabilność receptury, kompatybilność masy kosmetycznej z proponowanym opakowaniem)
 • II FAZA BADAŃ, PO PRODUKCJI KOSMETYKU (badania o charakterze marketingowym oraz potwierdzające prawdziwość i skuteczność deklarowanych funkcji kosmetyku w ujęciu procentowym) badania aplikacyjno-użytkowe na ludziach (probanci).

Po uzyskaniu wyników wszystkich badań, Safety Assessor tworzy Raport Bezpieczeństwa kosmetyku oraz kompletuje Dossier Kosmetyku, który zostanie w całości przekazana Klientowi.

Otrzymana od nas dokumentacja zawiera wszystkie informacje o: dokładnym pochodzeniu i bezpieczeństwie wszystkich użytych surowców, ich stężeniu, toksykologii, dopuszczeniu do obrotu i zgodności z obowiązującym prawem, wyniki wszystkich badań (w tym dermatologicznych i dowody na skuteczność działania kosmetyku), dokumentację dotyczącą zgodności i spełnienia wymagań użytych do producji opakowań, dokładnej dacie produkcji wraz z informacją o okresie przydatności produktu, ilości wyprodukowanych partii i jej wielkości, spełnieniu wszelkich wymogów wymaganych prawem przez IOC oraz wyniki badań potwierdzających spełnienie norm sanitarnych podczas procesu produkcji, zgodności z wdrożonymi systemami i wiele innych. Komplet dokumentacji spełnia wszelkie wymogi prawne na terenie UE.

Na życzenie Klientów załączamy dokumentację dodatkową dotyczącą pochodzenia naturalnego czy organicznego.

Dokumentacja nie zawiera opisu technologii produkcji. Istnieje możliwość wykupienia technologii na własność od IOC.

produkcja kosmetyku

USŁUGA PŁATNA, ZGODNIE Z ZAAKCEPTOWANĄ WCZEŚNIEJ WYCENĄ

PO OTRZYMANIU POZYTYWNYCH WYNIKÓW BADAŃ, ZAKUPIENIU SUROWCÓW I OPAKOWAŃ ROZPOCZYNAMY PRODUKCJĘ. KLIENT INFORMOWANY JEST O PLANOWANEJ PRODUKCJI I JEJ DACIE.
 • kontrola jakości surowców i opakowań
 • produkcja masy kosmetycznej, archiwizacja masy kosmetycznej
 • kontrola jakości wytworzonej masy i badania mikrobiologiczne
 • konfekcja masy kosmetycznej w opakowania bezpośrednie (słoiczki, butelki)
 • kontrola jakości
 • konfekcja w opakowania jednostkowe
 • kontrola jakości, ponowne badania, archiwizacja próbek produktu gotowego
 • konfekcja w opakowania zbiorcze, paletyzacja
 • zamknięcie szczegółowej dokumentacji produkcyjnej i magazynowej, wysyłka towaru do Klienta. Wysyłka próbek gotowego produktu na badania aplikacyjno-użytkowe.

Archiwizowane próbki przechowujemy przez okres roku po ustaniu daty przydatności do użycia.

raport bezpieczeństwa, rejestracja kosmetyku w CPNP

USŁUGA PŁATNA

istnieje możliwość rejestracji przez nas kosmetyku w innych obszarach świata (np. fda dla usa).

Przekazanie Raportu Bezpieczeństwa wraz z Dossier Kosmetyku oraz rejestracja kosmetyku w odpowiednim dla rynku zbytu urzędzie wyczerpuje wszelkie wymagania prawne niezbędne do wprowadzenia kosmetyku na rynek

Ile trwa realizacja projektu od pierwszego kontaktu z nami?

To zależy głownie od Ciebie. My potrzebujemy dwa miesiące na sprowadzenie opakowań i surowców i parę dni na produkcję. Najdłuższy jest jednak etap projektowania, ponieważ nikt nie jest w stanie określić, ile on zajmie, aż to Ty poinformujesz nas, że produkt spełnia Twoje oczekiwania. Możemy oprzeć się na własnych doświadczeniach – zazwyczaj całość, od pierwszej rozmowy do dostarczenia przebadanego, zarejestrowanego, gotowego do sprzedaży produktu to okres około 4-6 miesięcy. 

(Visited 199 times, 1 visits today)
info@ioc.com.pl + 48 58 710 24 64 ul. Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk