Rozpoczynając współpracę z producentem kosmetyków, na swojej drodze napotkasz wiele terminów, które z pozoru brzmią tożsamo, lecz w rzeczywistości mają zupełne inne znaczenie. Należy je dokładnie zrozumieć, aby uniknąć dezorientacji w przypadku, kiedy finalne dokumenty dla Twojego produktu pozbawione są elementów, których się spodziewasz. W celu zapewnienia, że Twoje oczekiwania zostaną spełnione, poniżej przedstawione zostały różnice w kluczowych pojęciach i dokumentacji do kosmetyku wytworzonego w ramach współpracy na zasadzie private label, którą możesz otrzymać od producenta kontraktowego.

Skład jakościowy kosmetyku (INCI)

Skład jakościowy produktu kosmetycznego stanowi dla konsumenta informację o składnikach występujących w danej recepturze. Jest to nieodłączny element oznakowania opakowania jednostkowego kosmetyku. Skład INCI tworzony jest według kolejności malejącej względem stężenia użytych substancji. Należy jednak mieć na uwadze, że składniki występujące w stężeniu mniejszym niż 1% mogą zostać wymienione w dowolnej kolejności. Pamiętajmy więc, że skład ten nie zawsze wskazuje na zależność między faktyczną zawartością procentową substancji a jej miejscem w INCI. W przypadku surowców złożonych, każdy z jego składników wymieniamy na etykiecie z osobna. Wyjątek stanowią kompozycje zapachowe, które są mieszaninami wielu (nawet kilkuset) substancji zapachowych, dlatego całą mieszaninę zapachową zastosowaną w produktach nakładanych na skórę oznacza się słowem Parfum. Z kolei w produktach kosmetycznych takich jak: pasty do zębów, płukanki czy błyszczyki, słowem Aroma określa się kompozycje aromatyczne oraz aromaty spożywcze. W składzie INCI wymieniamy alergeny zapachowe, gdy ich stężenie w produkcie gotowym jest większe niż 0,001% w przypadku produktów pozostających na skórze, lub – w przypadku produktów spłukiwanych – większe niż 0,01%.

Nazwy INCI (ang. International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) są to nazwy składników chemicznych określane przez International Nomenclature Commiittee (INC), opublikowane w Międzynarodowym Słowniku Składników Kosmetycznych (ang. Cosmetic Ingredient Dictionary and Handbook). Nazwy INCI powstały w celu ujednolicenia nazw surowców stosowanych na etykietach kosmetyków, aby były one identyfikowalne dla konsumentów, technologów i dostawców surowców.

Gdzie należy szukać informacji o poprawności stosowanych nazw INCI?

CIEKAWOSTKA

Nazwy INCI kosmetyków wprowadzonych w krajach UE oraz USA są w większości ujednolicone, występuje jednak kilka wyjątków. FDA zezwala na umieszczanie nazw europejskich w nawiasach, stąd często widzimy je na kosmetykach dystrybuowanych międzynarodowo. Najczęściej spotykane różnice przestawiono poniżej:
 • Water (Aqua)
 • Fragrance (Parfum)
 • Honey (Mel)
 • Sweet Almond (Prunus Amygdalus Dulcis) Oil
 • FD&C Yellow No. 5 (CI 19140)

Skład ilościowy kosmetyku

Skład ilościowy kosmetyku stanowi podstawę do opracowania składu jakościowego. Poza informacją o rodzajach substancji występujących w recepturze (wg INCI), zawiera również przypisane każdemu składnikowi stężenia procentowe, a często także nazwę handlową każdego surowca. Na podstawie prostego produktu jakim jest tonik do twarzy przedstawiono poniżej przykładowy skład ilościowy.

L.P.Nazwa INCI surowcaNazwa handlowa surowca (nazwy przykładowe)Stężenie procentowe [%]
1.AquaWoda demineralizowana64,45 – 64,55
2.Sodium benzoateBenzoesan sodu0,30
3.Propanediol1,2-propanediol10,00
4.Aloe Barbadensis Leaf WaterHydrolat z aloesu20,00
5.Hyaluronic AcidMałocząsteczkowy kwas hialuronowy0,30
6.Malus Domestica Fruit Cell Culture ExtractKomórki macierzyste jabłka2,00
7.Lycium Barbarum Fruit ExtractEkstrakt z owoców goji2,00
8.Benzyl Alcohol (and) Glyceryl LaurateBiofect BA0,80
9.Malic AcidKwas jabłkowy0,05 – 0,15
receptura, technologia, Receptura i technologia wytwarzania kosmetyku, skład ilościowy, skład jakościowy (INCI) – różnice pomiędzy pojęciami., KONTRAKTOWY PRODUCENT KOSMETYKÓW, PRIVATE LABEL, SELEKTYWNE KOSMETYKI NA ZLECENIE
Receptura i technologia wytwarzania kosmetyku, skład ilościowy, skład jakościowy (inci) - różnice pomiędzy pojęciami. 12

Receptura z technologią wytwarzania

Prawidłowo napisana receptura oraz technologia produktu kosmetycznego umożliwiają dokładne jego odtworzenie z zachowaniem parametrów fizykochemicznych, takich jak: gęstość, lepkość, pH itd. Dokumenty te powinny stanowić źródło wszelkich niezbędnych informacji, potrzebnych do uzyskania produktu powtarzalnego – niezależnie od miejsca i osoby lub podmiotu wykonującego proces.

Receptura kosmetyku

Właściwie napisana receptura powinna zawierać następujące informacje:

 • nazwa produktu,
 • identyfikowalny numer receptury,
 • nazwy handlowe surowców,
 • nazwy dostawców przyporządkowane do każdego surowca,
 • nazwy INCI surowców (ewentualnie numery CAS),
 • stężenie procentowe surowców,
 • funkcję każdego składnika,
 • datę opracowania dokumentu,
 • podpis osoby sporządzającej dokument.

Brak przyporządkowania dostawcy do nazwy handlowej surowca może skutkować brakiem powtarzalności partii danego kosmetyku. Niejednokrotnie surowce o tym samym INCI mogą się różnić udziałem procentowym substancji aktywnej, dodatkami, temperaturą topnienia, pochodzeniem, stopniem naturalności itd. Receptura kosmetyczna toniku do twarzy, którego skład ilościowy przedstawiono powyżej, kształtuje się w sposób następujący:

Receptura produktu kosmetycznego: TU NUMER RECEPTURY

TU NAZWA PRODUKTU

TU DATA I PODPIS osoby sporządzającej dokument

L.P.Nazwa INCI surowcaNazwa handlowa surowca (przykładowa)Dostawca(nazwy przykładowe)Stężenie procentowe [%]Funkcja
1.AquaWoda demineralizowanaAguapol64,45 – 64,55Faza rozpraszająca
2.Sodium benzoateBenzoesan soduKonprez0,30Konserwant
3.Propanediol1,2-propanediolKorneum Personal Care10,00Rozpuszczalnik, substancja aktywna
4.Aloe Barbadensis Leaf WaterHydrolat z aloesuCosmoActif20,00Substancja aktywna
5.Hyaluronic AcidMałocząsteczkowy kwas hialuronowyMCR Polska0,30Substancja aktywna
6.Malus Domestica Fruit Cell Culture ExtractKomórki macierzyste jabłkaCosmoActif2,00Substancja aktywna
7.Lycium Barbarum Fruit ExtractEkstrakt z owoców gojiDiLuc2,00Substancja aktywna
8.Benzyl Alcohol (and) Glyceryl LaurateBiofect BAKonprez0,80Konserwant
9.Malic AcidKwas jabłkowyKorneum Personal Care0,05 – 0,15Regulator pH

Technologia wytwarzania

Technologia wytwarzania produktu kosmetycznego powinna zawierać szczegółowy opis warunków procesu wytwarzania w kolejności chronologicznej, czyli krok po kroku. W dokumencie tym należy dokładnie opisać następstwa procesu, z uwzględnieniem czasów trwania jego kolejnych czynności, a także parametrów pracy urządzeń, rodzaju zastosowanych urządzeń, rodzaju mieszadeł oraz temperatur w każdym punkcie procesu. Należy opisać również etapy chłodzenia oraz jego szybkość (jeżeli ma to znaczenie), a także – jeżeli jest to konieczne – określić potrzebne w procesie ciśnienie. Ważny jest także sposób dodawania składników (nad lustro lub pod lustro wody). Wszystkie te i inne szczegóły wytwarzania produktu, w zależności od jego specyfiki, umożliwiają zagwarantowanie powtarzalności każdej wyprodukowanej partii. Ponadto technologia wytwarzania powstaje w oparciu o zapisy i obserwacje technologa, które dokonywane są w czasie badań nad recepturą. Może ona zawierać istotne wskazówki, które w sposób decydujący wpływają na rezultat procesu. Dodatkowo technologia wytwarzania zawiera informacje na temat koniecznych do wykonania badań fizykochemicznych w wyznaczonych przez technologa punktach kontrolnych procesu. Analogicznie jak w przypadku receptury, technologia wytwarzania powinna zostać podpisana przez osobę sporządzającą wraz z zapisem daty sporządzenia.

Przykładowa technologia toniku do twarzy, którego recepturę określono powyżej:

 1. Proces należy wykonać w mieszalniku ze zbiornikiem walcowym lub stożkowo-walcowym. Wyposażenie zbiornika w płaszcz grzewczy nie jest wymagane.
 2. Do zbiornika mieszalnika naważyć składnik 1, następnie dodać do zbiornika mieszalnika składnik 2, włączyć mieszanie na częstotliwość obrotów mieszadła 25 Hz, czas mieszania: minimum 25 minut, do momentu uzyskania jednolitej cieczy. Należy zastosować mieszadło łopatkowe lub mieszadło typu mig-mag.
 3. Do zbiornika mieszalnika naważyć składniki 3-4, po dodaniu każdego składnika należy włączyć mieszanie na częstotliwość obrotów mieszadła 25 Hz, czas mieszania po dodaniu każdego składnika: 10 minut.
 4. Do zbiornika mieszalnika naważyć składnik 5, włączyć mieszanie na częstotliwość obrotów mieszadła 30 Hz, czas mieszania: minimum 25 minut, aż do całkowitego rozpuszczenia się składnika.
 5. Do zbiornika mieszalnika naważyć składniki 6- 8, po dodaniu każdego składnika należy włączyć mieszanie na częstotliwość obrotów mieszadła 25 Hz, czas mieszania po dodaniu każdego składnika: 15 minut.
 6. Do zbiornika mieszalnika dodać minimalną ilość składnika 9 (0,05%), włączyć mieszanie na częstotliwość obrotów mieszadła 25 Hz, czas mieszania: minimum 25 minut, aż do całkowitego rozpuszczenia się składnika.
 7. Wykonać pomiar pH otrzymanej mieszaniny, jeżeli wynik pomiaru pH mieści się w przedziale 5,0 – 6,0 wówczas zakończyć proces.
 8. W przypadku kiedy wynik pomiaru pH nie mieści się w podanym zakresie, wówczas dodać kolejną porcję składnika 9 i włączyć mieszanie na parametrach określonych w punkcie 6. Czynność powtarzać aż do momentu uzyskania prawidłowego wyniku odczynu pH.
 9. Wylać masę do uprzednio zdezynfekowanej beczki do przechowywania mas kosmetycznych.
receptura, technologia, Receptura i technologia wytwarzania kosmetyku, skład ilościowy, skład jakościowy (INCI) – różnice pomiędzy pojęciami., KONTRAKTOWY PRODUCENT KOSMETYKÓW, PRIVATE LABEL, SELEKTYWNE KOSMETYKI NA ZLECENIE
Receptura i technologia wytwarzania kosmetyku, skład ilościowy, skład jakościowy (inci) - różnice pomiędzy pojęciami. 13

Przykładowe mieszadła stosowane w procesach wytwarzania kosmetyków.

Rodzaj mieszadłaOpis
ŁopatkoweMieszadło o prostej budowie wytwarzające cyrkulację obwodową
Do mieszania cieczy i żeli niskopiennych.
Ramowe (kotwicowe)Wolnoobrotowe mieszadło stosowane do cieczy o wysokiej lepkości
Może być dodatkowo wyposażone w poprzeczki w celu zintensyfikowania mieszania,
TarczoweMieszadło stosowane przy łączeniu cząstek stałych z lepkimi cieczami
Służy też do rozdrabniania cząstek włóknistych
MIG MAGMieszadło umożliwiające mieszanie zawiesin i emulsji bez ich nadmiernego zapowietrzania
ŚmigłoweSzybkoobrotowe mieszadło stosowane do produkcji zawiesin
Możliwa jest modyfikacja śmigieł poprzez wyposażenie ich w otwory bądź krawędzie ząbkowane
HomogenizująceMieszadło służące do produkcji mas o wysokim stopniu homogenności
Umożliwia rozdrobnienie cząstek stałych i włóknistych
TurbinoweMieszadło stosowane do rozdrabniania ciężko zwilżalnych proszków w cieczach
Planetarno-ślimakoweMieszadło służące do mieszania proszków
Przykładowe mieszadła stosowane w procesach wytwarzania kosmetyków.

 

Podsumowanie

Zgodnie z zapisami prawnymi, dossier kosmetyku powinno zawierać skład jakościowy oraz ilościowy produktu – jest to dokumentacja, którą otrzymasz od nas bezpłatnie. Z kolei receptura oraz technologia wytwarzania stanowią dodatkowe, płatne informacje. Niewątpliwie jednak są to dokumenty o tyle cenne, że stanową pełne źródło wiedzy na temat tego, jak wytwarzać kolejne powtarzalne partie produktu o niezmienionych właściwościach. Nawiązując współpracę z producentem warto również zweryfikować, co dokładnie kryje się pod kosztami dokumentacji. Dowiedz się, czy słowo „receptura” nie stanowi skrótu myślowego oznaczającego skład jakościowy oraz ilościowy Twojego kosmetyku. Wnikliwe podejście do tej kwestii da Ci świadomość, że dokumentacja Twojego produktu będzie zawierała wszystko to, czego oczekujesz.

Co odróżnia IOC od innych producentów kontraktowych kosmetyków?

Specjalizujemy się w produkcji kontraktowej marek premium (pielęgnacji luksusowej, kosmetykach selektywnych)
Nasze kosmetyki maja faktycznie (a nie jedynie pozornie) każdorazowo inny skład. Pod każdy kosmetyk zakupujemy inne, nowe surowce, często sprowadzamy je z daleka jako pierwsi na rynek polski czy europejski. Współpracując z nami możesz mieć pewność, że Twój kosmetyk będzie JEDYNYM takim na rynku- możliwość budowania marki na lata i swoboda kreowania ceny.
Dbamy o konkurencyjność każdego z naszych Klientów. Nigdy nie powielamy receptur oraz właśnie z tego powodu nie posiadamy żadnej swojej marki. Jesteśmy w stanie zrealizować KAŻDY pomysł (współpracujemy z wieloma jednostkami naukowymi) o ile zezwala na to prawo.
Przykład relacji ze współpracy: https://www.youtube.com/watch?v=HWGI60LmNiU

Jaki jest całkowity koszt inwestycji w produkcję kontraktową kosmetyków?

Odpowiedź zależy od tego, co rozumiemy pod pojęciem całkowitego kosztu inwestycji. Jeśli za koszt całkowity rozumiemy należność, którą będzie trzeba uiścić do IOC, koszt przedstawia się następująco:

Koszt produkcji kosmetyku – wycena zależy od składu kosmetyku, ilości zamawianego produktu, jego opakowania. Teoretycznie IOC może wyprodukować nawet jeden kosmetyk, jednak jego koszt jednostkowy będzie bardzo wysoki. W koszt produkcji kosmetyku wliczony jest bowiem koszt zakupu surowców i opakowań. Koszt „uruchomienia” pierwszej produkcji, IOC ponosi inwestując w ten sposób w Twój projekt. Te są tym tańsze jednostkowo, im większą partię w celu realizacji zlecenia jednorazowo zamawiamy. Poniżej pewnej ilości sztuk produkowanego kosmetyku, koszt produkcji jest po prostu nieopłacalny, gdyż nie daje możliwości osiągnięcia satysfakcjonującej marży Zamawiającemu. Z naszego doświadczenia wynika, iż kosmetyki opłaca się zamawiać od ilości odpowiadającej inwestycji mniej więcej 50-60 tysiącom złotych netto (około 12 tysięcy Euro) na jeden typ kosmetyku (SKU). Dokładna wycena produkcji jest przygotowywana bezpłatnie i przedstawiana przed podpisaniem umowy o współpracy. Cenę przedstawiamy dla zamawianej ilości oraz dla podwojonej i większej ilości zamówienia tak, by można było rozsądnie zbudować swój biznesplan i oszacować zyski wraz z rozwojem sprzedaży kosmetyków.

Koszt pracy działu R&D nad recepturą i przygotowania próbek laboratoryjnych kosmetyku i  – koszt ten jest bezpłatny, jednak pobieramy zaliczkę na poczet realizacji późniejszego zlecenia produkcji w wysokości 1000 PLN netto za jeden typ kosmetyku (SKU). Koszt ten jest zwracany- odliczany od wartości pierwszego zamówienia. Jeśli nie dojdzie do zamówienia, pobieramy tę kwotę jako cenę za dotychczasową pracę badawczą naszego działu R&D nad Twoim kosmetykiem. W cenę przygotowania wliczone są dwie zbiorcze poprawki według wytycznych Zamawiającego, np. – zamiana składników, zapachu, konsystencji wg. Wytycznych itp. Pracujemy tak długo, aż kosmetyk spełni Twoje oczekiwania. Przed wysyłką próbek, badamy kosmetyk w naszym laboratorium by mieć pewność, że w recepturze nie popełniono błędu technologicznego, że kosmetyk jest stabilny i poprawnie zaprojektowany.

Badania, rejestracja, Raport Bezpieczeństwa, czyli pełne dossier kosmetyku wraz z jego rejestracją – koszt jest jednorazowy i wynosi on 6000 PLN netto.
Projekt opakowania i etykietki – 1000 PLN netto. W cenie są trzy propozycje i trzy zmiany zbiorcze jednej, wybranej wersji. Możesz też zlecić stworzenie grafiki dowolnej firmie. Przekażemy wskazanemu grafikowi wszystkie niezbędne informacje (np. dotyczące wymiarów).

Reasumując – całe przedsięwzięcie to inwestycja na poziomie ok. 60 000 PLN netto.
W koszt inwestycji, w zależności od pomysłu na dystrybucję i kształt przyszłej firmy, należy doliczyć fundusze np. na: rejestrację firmy, reklamę, ubezpieczenie, sklep internetowy i inne, według uznania Przedsiębiorcy.

Może Cię zainteresować: 

JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES?
1.  STWÓRZ W 100% SWÓJ KOSMETYK I ZRÓB TO DOBRZE, CZYLI JAK NAJSKUTECZNIEJ I NA LATA ZBUDOWAĆ WŁASNĄ MARKĘ KOSMETYCZNĄ. KOSMETYKI PRIVATE LABEL – JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES NA LATA.
2.  10 NAJLEPSZYCH PORAD – PRODUKCJA KONTRAKTOWA KOSMETYKÓW POD MARKĄ WŁASNĄ (PRIVATE LABEL), NA ZLECENIE. TWORZENIE MARKI KOSMETYKÓW. JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES?
3.  JAK ZACZĄĆ. JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ LINIĘ KOSMETYKÓW W ROKU 2023. PORADY W 5 KROKACH.
4.  WŁASNA MARKA KOSMETYKÓW LUKSUSOWYCH W ROKU 2023. JAK ZACHOWUJE SIĘ RYNEK KOSMETYKÓW SELEKTYWNYCH W DOBIE KRYZYSU I RECESJI?
5.  JAK ZDOBYĆ RYNEK WPROWADZAJĄC NOWĄ MARKĘ KOSMETYKÓW?
6.  TWORZĄC WŁASNĄ MARKĘ KOSMETYKÓW PIELĘGNACYJNYCH, ILE PRODUKTÓW NALEŻY WPROWADZIĆ NA RYNEK W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI?
7.  MOJA MARKA. JAK STWORZYĆ PRAWDZIWĄ MARKĘ KOSMETYCZNĄ I DLACZEGO MUSI BYĆ ORYGINALNA?
 
JAK ZACZĄĆ?
1.  JAK ZACZĄĆ. JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ LINIĘ KOSMETYKÓW W ROKU 2023. PORADY W 5 KROKACH.
2.  JAK ZACZĄĆ WSPÓŁPRACĘ Z PRODUCENTEM KONTRAKTOWYM KOSMETYKÓW?
3.   PRODUKCJA: „PRIVATE LABEL”, „OEM” A „PRODUKCJA KONTRAKTOWA”. JAKIE SĄ RÓŻNICE W PRZYPADKU ZLECENIA PRODUKCJI KOSMETYKÓW, CZYLI „DIABEŁ TKWI W SZCZEGÓŁACH”.
4.  WŁASNA MARKA KOSMETYKÓW – DROGA Z DOMOWEGO LABORATORIUM NA RYNEK. JAK TO ZROBIĆ?
5.  JAK STWORZYĆ WŁASNĄ MARKĘ KOSMETYKÓW? CO NALEŻY ZROBIĆ ZANIM ZAINWESTUJESZ W SWÓJ POMYSŁ?

Jakie są koszty dodatkowe?

Poza kosztami wymienionymi w odpowiedzi na pierwsze pytanie, nie ma dodatkowych kosztów.

Jakie jest minimum produkcyjne?

Zazwyczaj minimum produkcyjne to 2000 sztuk produktu. Wyjątek od tej reguły stanowią kosmetyki bardzo drogie jednostkowo. Tych możemy wyprodukować mniej, jednak nie mniej niż 800 sztuk jednorazowo (40 kg). Zapytaj nas o minimum produkcyjne w odniesieniu do Twojego kosmetyku.
Nasze możliwości produkcyjne, czyli maksimum produkcyjne – produkujemy na tę chwilę maksymalnie 1200 sztuk kosmetyków na godzinę, co daje nam moc produkcyjną ponad 0,5 mln sztuk w skali miesiąca.

Czy jest możliwy podział płatności?

Zlecenia produkcji kontraktowej realizujemy na zasadzie 100% przedpłaty.

Czy możemy zaprojektować i wytworzyć krem w 100% naturalny?

Tak, jednak będzie to miało wpływ na termin przydatności kosmetyku. Taki krem będzie miał znacznie krótszy okres przydatności do użycia niż kosmetyki standardowe. Przydatne w dużo dłuższym okresie czasu kosmetyki ze 100% składem pochodzenia naturalnego to nie kremy, a sera, masła, balsamy i inne produkty kosmetyczne na bazie wyłącznie olejów i maseł („bez wody w składzie”).
Powyższe nie dotyczy kosmetyków o składach naturalnych w zakresie powyżej 90%, jednak nie 100%
Może Cię zainteresować: „Produkcja kosmetyków naturalnych”

Ile trwa proces produkcji kosmetyków pod marką Klienta?

To zależy głownie od Ciebie. My potrzebujemy dwa miesiące na sprowadzenie opakowań i surowców i parę dni na produkcję. Najdłuższy jest jednak etap projektowania, ponieważ nikt nie jest w stanie określić, ile on zajmie, aż to Ty poinformujesz nas, że produkt spełnia Twoje oczekiwania. Możemy oprzeć się na własnych doświadczeniach – zazwyczaj całość, od pierwszej rozmowy do dostarczenia przebadanego, zarejestrowanego, gotowego do sprzedaży produktu to okres około 4-6 miesięcy. 
Kolejne, wznawiane produkcje odbywają się już znacznie szybciej. Powyższe dotyczy tylko pierwszej produkcji kosmetyku.
TUTAJ znajdziesz szczegółowy harmonogram realizacji produkcji kontraktowej Twojego kosmetyku.

Jaki zakres odpowiedzialności i obowiązków jest po mojej stronie, a co jest po stronie IOC?

Zlecający musi być przedsiębiorcą, więc, jeśli nie posiadasz działalności gospodarczej powinieneś ją założyć, najpóźniej do czasu rozpoczęcia badań nad Twoimi kosmetykami. Rozmowy możemy jednak rozpocząć dużo wcześniej. Powinieneś zadbać o przestrzeń dla swojej działalności. Dobrze, byś wiedział, jaki model dystrybucji wybierzesz. Pomyśl o reklamie. Być może będziesz potrzebował kodów kreskowych dla swoich produktów? (Ja uzyskać kod EAN? – https://tech.wp.pl/co-to-jest-kod-ean-wyjasniamy-jak-uzyskac-kod-ean-6440399798425729a) Bezpłatnie dostarczymy Ci podstawowe opisy Twoich produktów. Pomyśl o marketingu. Jeśli będziesz chciał, byśmy pomogli Ci stworzyć więcej tekstów, jest to możliwe, ale za dodatkową opłatą. Przeważnie jednak na podstawie otrzymanych od nas dokumentów, broszur i podstawowych opisów, nasi Klienci tworzą treści marketingowe we własnym zakresie. Dobrze, byś wykupił domenę internetową dla swoich produktów i firmy oraz stworzył sklep, jeśli chcesz je sprzedawać online. To koszt mniej więcej 5 tys. PLN. IOC nie tworzy sklepów internetowych, ale możemy podpowiedzieć pewne rozwiązania.
Podsumowując – po Twojej stronie jest sprzedaż i prowadzenie własnej firmy, po naszej – dostarczenie idealnego, gotowego, zarejestrowanego i skrojonego na miarę potrzeb Twoich i Twoich klientów, kosmetyku do tej sprzedaży.
Może Cię zainteresować: „10 najlepszych porad – Produkcja kontraktowa kosmetyków pod marką własną (private label), na zlecenie. Tworzenie marki kosmetyków. Jak osiągnąć sukces?”

Czy współpracujemy z drogeriami?

I tak i nie.

IOC będąc producentem kontraktowym nie posiada żadnej własnej marki kosmetycznej, wobec czego nasza sprzedaż polega jedynie na sprzedaży bezpośrednio całej wyprodukowanej transzy do Zlecającego nam produkcję. To On jest właścicielem marki, produktów i zajmuje się ich dystrybucją. Czasami to drogerie i perfumerie zlecają nam produkcję, jednak nie my jesteśmy właścicielem wyprodukowanych na takie zlecenie marek.

Może Cię zainteresować: „KOSMETYKI SELEKTYWNE I PÓŁSELEKTYWNE w IOC”

Jaki jest czas oczekiwania na odpowiedz mailową?

Pierwszy kontakt z naszej strony odbywa się zazwyczaj w ciągu maksimum 48 godzin (dni pracujące).

Uwaga! 

Będziemy wdzięczni za dołączanie do zapytań mailowych kontaktu telefonicznego do Państwa. Żadnych z zapytań nie pozostawiamy bez odpowiedzi, jednak zdarza się, że trafiają one u Państwa do folderu „spam”. W przypadku braku telefonu do Państwa, nie jesteśmy w stanie zweryfikować, czy otrzymali Państwo naszą odpowiedź. Jeśli nie otrzymali Państwo odpowiedzi w ciągu paru dni, będziemy wdzięczni za kontakt telefoniczny z nami! 
Porozmawiajmy telefonicznie! (Zadzwoń +48 58 710 24 64, +48 797 461 608, +48 506 045 822 w godzinach 8-15)

Czy muszę mieć specjalne magazyn do przechowywania kosmetyków?

Kosmetyki opakowane nie tylko w opakowanie bezpośrednie (np. słoiczek), ale i kartonik jednostkowy oraz karton zbiorczy są relatywnie mało wymagając względem wymogów przechowywania. Zazwyczaj wymaga się przechowywania w temperaturze pokojowej (15-25 st. C), z dala od bezpośrednich promieni słonecznych, wilgoci i dzieci. Wymagania odnośnie przechowywania kosmetyku gotowego do sprzedaży, a taki od nas otrzymasz, znajdują się na kartoniku jednostkowym oraz opakowaniu bezpośrednim. Możesz także przed zleceniem produkcji zapytać nas, czy Twój kosmetyk będzie wymagał specjalnego przechowywania. Potrafimy odpowiedzieć na to pytanie już na etapie projektowania kosmetyku.
Sytuacja przedstawia się inaczej, jeśli wyprodukujemy dla Ciebie kosmetyk w opakowaniu zbiorczym „in bulk”, przeznaczony do dalszej konfekcji w opakowania bezpośrednie w Twojej lub innej firmie produkującej kosmetyki. W takim wypadku obowiązują wszelkie przepisy prawa dotyczące producentów kosmetyków. Te wymogi są oczywiście dużo bardziej rygorystyczne.

Czy IOC ma możliwość magazynowania gotowego kosmetyku?

IOC posiada własną fabrykę kosmetyków wraz z magazynami, jednak nie przechowuje kosmetyków po ukończonej produkcji, a dostarcza je w całości wyprodukowanej partii bezpośrednio na adres wskazany przez Kontrahenta. Odpowiednio wcześniej Zlecający jest poinformowany o zbliżającym się końcu produkcji Jego zlecenia tak, by być przygotowanym na odbiór swoich kosmetyków w określonym terminie. 

Czy pomagamy w marketingu i promocji?


Tak. W podstawowym zakresie, dzieląc się wskazówkami i wiedzą – bezpłatnie. Inne formy pomocy mogą być płatne. Powiedz nam jakiej pomocy będziesz potrzebował a poinformujemy Cię o ewentualnych kosztach i zakresie, w jakim możemy Ci pomóc. Oferujemy też szkolenia sprzedażowe dla sprzedaży B2C – kontakt bezpośredni w tej sprawie d.rutkowska-matuszak@ioc.com.pl

Czy odtworzymy każdy skład z etykiety?

Jeśli pytanie dotyczy umiejętności naszych Technologów, to tak, są Oni w stanie odtworzyć każdy skład….

Czy pomagamy w projektowaniu opakowania?

Tak. Koszt stworzenia przez nas projektu opakowania i etykietki to 1000 PLN. Możesz zlecić projekt opakowania dowolnej firmie zewnętrznej. Przekażemy, oczywiście bezpłatnie, wszystkie niezbędne dla grafika informacje.

Czy pomagamy w opracowaniu strony internetowej?


Możemy dostarczyć teksty dotyczące produktów na Twoją stronę. Bezpłatnie dostarczamy podstawowe opisy produktów. Wytworzenie dodatkowych treści jest usługa płatną, ale IOC na Twoją prośbę może takie przygotować. 

Czy przeprowadzamy badania, jeśli tak to jakie?

Wszystkie wymagane prawem UE dla produktów kosmetycznych. Więcej na temat badań:
1) https://producentkosmetykow.pl/kontraktowa-produkcja-kosmetykow-private-label-na-zlecenie/badania-kosmetykow/
2) https://producentkosmetykow.pl/kontraktowa-produkcja-kosmetykow-private-label-na-zlecenie/badania-wdrozeniowe-kosmetykow-czym-sa-i-czy-sa-konieczne-do-wprowadzenia-kosmetyku-na-rynek/ 
i wiele innych tekstów na naszej stronie. Porada – wpisz w pole wyszukiwania na naszej stronie (górna belka) wyrażenie „badania”i wyszukaj tekstów na ten temat.

Czy mamy status jednostki naukowej (potrzebne do dotacji)?

Nie posiadamy takiego statusu.
IOC, zgodnie z posiadaną certyfikacją, to: 
„PRODUCENT KOSMETYKÓW, SUPLEMENTÓW DIETY, ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO I MEDYCZNEGO ORAZ SUROWCÓW. WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR KOLAGENU NATICOL® W POLSCE”

Jaką certyfikację posiadacie (ISO itp.)?

Dysponujemy fachową wiedzą nie tylko w zakresie wytwórstwa, ale także aktualną i pełną wiedzą branżową i prawną. 
Pracujemy z zachowaniem standardów CSR, ISO 22716, ISO 9001, GMP, HACCP, GHP. 

Posiadamy własne laboratoria oraz własne zakłady produkcyjne, zgłoszone do odpowiednich urzędów i spełniające wymagane prawem normy.

Jesteśmy przygotowani prawnie do współpracy na rynku amerykańskim (FDA).

Czy mogą odwiedzić Waszą produkcję?

Do wejścia na teren naszego zakładu produkcyjnego, poza pracownikami IOC, uprawnione są jedynie certyfikowane jednostki zarządzania jakością oraz odpowiednie urzędy. 

Status rejestracji naszego zakładu można sprawdzić bezpośrednio w odpowiednim urzędzie sanitarnym (Gdynia).

Czy rejestrujemy kosmetyki w bazie Europejskiej (CPNP Europa)?

Tak. Kosmetyki wyprodukowane u nas rejestrujemy bezpłatnie. Opłatę pobieramy jedynie za badania.

Czy mogą zlecić samą konfekcję?

Tak, jednak tego typu zlecenia realizujemy w wolnym czasie, jeśli pozwala na to aktualne obłożenie linii produkcyjnej IOC. Prosimy o kontakt a przedstawimy aktualną sytuację.

W jakich krajach mogę dystrybuować swoje kosmetyki?

We wszystkich, jednak, jeśli masz taki zamiar, musisz nam o tym powiedzieć już na etapie tworzenia receptury (wymienić konkretne kraje) z uwagi na różnorodne przepisy prawa wskazujące na skład kosmetyku w różnych częściach świata. 

Standardowo skład kosmetyku projektujemy względem wymogów Unii Europejskiej. Przygotowywana dokumentacja spełnia więc wymogi UE. 

Dokumentacja, którą od nas otrzymasz uprawnia Cię do sprzedaży kosmetyków na terenie Unii Europejskiej. 

Dokumentację wydajemy w języku polskim. Jeśli chciałbyś otrzymać od nas dokumentację w języku angielskim, prosimy poinformuj nas o tym na etapie jej tworzenia.

Co jest potrzebne do wyceny produkcji mojego kosmetyku?

Do wstępnej, szacunkowej wyceny wystarczy jeden kontakt, np. telefoniczny.

Na to pytanie jest jednak wiele odpowiedzi. Możesz na przykład oszacować swój budżet i to od nas żądać przedstawienia najlepszej oferty, np.: 

– „Dysponuję budżetem 50 tys. PLN. Chcę sprzedawać swoje kosmetyki w moim sklepie internetowym. Zaproponujcie mi najkorzystniejsze rozwiązanie, zarówno jeśli chodzi o ilość asortymentu, jak i rodzaj.”

Możesz również zapytać o wycenę kosmetyku podobnego do innego, będącego na rynku. W takim wypadku musimy znać ilość zamawianych sztuk w jednym zamówieniu.

Wycena jest całkowicie bezpłatna i nie zobowiązuje Cię do dalszej współpracy.

Kto jest „Osobą Odpowiedzialną” w rozumieniu europejskiego prawa w przypadku zlecenia produkcji kosmetyku, czy może to być IOC?

Cytując zapisy prawne:  „Dystrybutor jest osobą odpowiedzialną, jeżeli wprowadza produkt kosmetyczny do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym lub zmienia produkt już wprowadzony na rynek w sposób mogący mieć wpływ na zgodność z obowiązującymi wymogami.

O tym, czy rolę osoby odpowiedzialnej pełni producent, importer, czy też dystrybutor, decyduje to, kto wprowadza dany kosmetyk do obrotu na terytorium Unii Europejskiej.

Z powyższego wynika, iż IOC nie może pełnić takiej funkcji dla Twojego kosmetyku, gdyż nie wprowadza go na rynek detaliczny, nie jest właścicielem marki ani znaków towarowych.

IOC odpowiada zaś w pełni za to, czy zaprojektowało i wytworzyło Twój kosmetyk zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami prawa.

Jakie kosmetyki produkujemy i dla kogo?


Zlecający nam produkcję nie chcą byśmy informowali kogokolwiek, iż to my jesteśmy faktycznym wytwórcą ich produktów. Na rynku istnieje wiele marek kosmetycznych, które stworzyliśmy, jednak dochowując umów poufności zawartych z naszymi Kontrahentami, nie możemy o tym informować.

Od tej reguły są tylko dwa wyjątki:

1. Produkty firmy COLWAY: https://colway.pl/produkty/
2. Azjatycki Bazar: https://azjatyckibazar.com https://www.youtube.com/watch?v=HWGI60LmNiU

Z chęcią umieścimy informację o Twoim produkcie wytworzonym przez nas na naszej stronie www, zapewniając Ci dodatkową, bezpłatną promocję!

Czy posiadamy katalog opakowań kosmetyków?

W IOC nie ograniczamy się do konkretnych producentów opakowań.

Wyślij nam zdjęcie kosmetyku, który Ci się podoba, a my przedstawimy Ci wszystkie opakowania, które są podobne do wskazanego przez Ciebie, które możemy zaproponować.

Czy mogą dostarczyć swoje surowce/opakowania kosmetyczne?

Tak, o ile te spełniają wymagane prawem normy.

Czy posiadamy w ofercie gotowe produkty – kosmetyki pod moją marką dostępne natychmiast, „od ręki”?


Nie. Jesteśmy bowiem producentem kontraktowym.
Nie powielamy własnych receptur i wcześniej stosowanych rozwiązań.

Każdy zaprojektowany przez nas i wprowadzony na rynek kosmetyk jest inny i nie ma odpowiedników, zarówno pod względem składników bazowych, jak i kombinacji składników aktywnych. Stosowanie indywidualnych, niepowtarzalnych rozwiązań dla każdego z realizowanych projektów, gwarantuje ich wyjątkowość, niepowtarzalność oraz nieograniczone możliwości budowania własnej marki i biznesu (swoboda budowania marży).
Taki styl pracy definiuje także nas jako pierwszego w Polsce producenta kontraktowego, nieposiadającego własnych marek kosmetycznych, skupiającego się wyłącznie na produkcji kontraktowej. Mnogość oferowanych przez nas surowców, opakowań, technologii, ciągłe śledzenie światowego rynku kosmetycznego, szeroka wiedza prawna, bogate doświadczenie w zakresie produkcji kontraktowej (ale i marketingowe oraz sprzedażowe) i stosowanie innowacyjnych, niepowtarzalnych rozwiązań daje nam możliwość projektowania marek selektywnych (premium).

Kto jest właścicielem receptury?


W komplecie dokumentacji, bezpłatnie, otrzymasz od nas dokładny skład produktu wraz z zawartością procentową poszczególnych składników oraz skład INCI.

Jeśli chciałbyś dodatkowo otrzymać od nas szczegółową recepturę wraz z dokładną technologią wytwarzania kosmetyku wraz z przekazaniem praw własności – jest taka możliwość. Zapytaj o wycenę, gdyż taki dokument wyceniany jest indywidualnie dla każdego kosmetyku w zależności od stopnia skomplikowania technologii.

Może Cię zainteresować: 
1. Receptura i technologia wytwarzania kosmetyku, skład ilościowy, skład jakościowy (INCI) – różnice pomiędzy pojęciami.
2. „Produkcja: “Private label”, “OEM” a “produkcja kontraktowa”. Jakie są różnice w przypadku zlecenia produkcji kosmetyków, czyli “diabeł tkwi w szczegółach”.” i inne artykuły: Czytelnia IOC

Czy produkujemy kosmetyki na podstawie receptur dostarczonych przez Klienta?

Tak. Musimy jednak – przed właściwą produkcją – wykonać próbę technologiczną produkcji według podanej receptury.

Czy produkujecie również kosmetyki weterynaryjne (produkty dla zwierząt domowych i hodowlanych)?

Tak. Serdecznie zapraszamy do współpracy!