Badania kosmetyków – wykaz badań kosmetyków niezbędnych do wdrożenia kosmetyku na rynek

Badania kosmetyków- Jakie badania musi przejść każdy kosmetyk przed wprowadzeniem go do obrotu na rynek Unii Europejskiej?

Badania kosmetyków są niezbędnym etapem wprowadzenia kosmetyku na rynek. Każdy produkt kosmetyczny przed wprowadzeniem do obrotu na terenie Unii Europejskiej powinien być przebadany i oceniony pod względem bezpieczeństwa jego stosowania w normalnych lub dających się racjonalnie przewidzieć warunkach stosowania. Wymagania w tym zakresie nakładają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych  (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1223&from=PL

Zgodnie z rozporządzeniem osoba odpowiedzialna za wprowadzenie kosmetyku na rynek UE zobowiązana jest do wykonania badań i posiadania dokumentacji w zakresie:

 • czystości mikrobiologicznej
 • stopnia zakonserwowania (test konserwacji)
 • stabilności masy i jej kompatybilności z opakowaniem
 • oceny dermatologicznej kosmetyku.
badania kosmetyków
Badania kosmetyków ioc

Minimalna ilość próbek niezbędnych do badań:

 • czystość mikrobiologiczna – 100 g (np. 2 opakowania po 50 g)
 • test konserwacji – 200 g (np. 4 opakowania po 50 g)
 • stabilność masy i jej kompatybilność z opakowaniem – 10 szt. w opakowaniach handlowych
 • ocena dermatologiczna – min. 60 g (np. 2 opakowania po 50 g)

Czas wykonania poszczególnych badań kosmetycznych:

 • czystość mikrobiologiczna: 2 tygodnie
 • test konserwacji: 6 tygodni
 • stabilność masy i jej kompatybilność z opakowaniem: 4 – 12 tygodni
 • ocena dermatologiczna: 2 tygodnie

Badania aplikacyjno-użytkowe

Kolejnym etapem wprowadzania kosmetyku na rynek UE jest wykonanie badań potwierdzających deklaracje marketingowe produktu. Kwestie reklamy produktów kosmetycznych reguluje Rozporządzenie Komisji (UE) nr 655/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. określające wspólne kryteria dotyczące uzasadniania oświadczeń stosowanych w związku z produktami kosmetycznymi (Dz. Urz. UE L 190 z 11.07.2013).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0655&from=PL

W tym zakresie najczęściej wykonuje się:

 • badania aplikacyjne: – ilość próbki – 26 szt. w opakowaniach handlowych

– czas badania – 4 – 6 tygodni

 • badania aparaturowe: – ilość próbki – 6 szt. w opakowaniach handlowych

– czas badania – 2 – 3 tygodnie

Rejestracja kosmetyku w bazie europejskiej

Ostatnim etapem wdrożeniowym, jest zarejestrowanie kosmetyku w portalu CPNP. Dla celów tej rejestracji niezbędne jest podanie składu jakościowo-ilościowego produktu, rodzaju zastosowanego opakowania oraz wzoru oznakowania.

Autor wpisu: dr Maria Chełmińska, IOC sp. z o.o.

(Visited 997 times, 2 visits today)
info@ioc.com.pl + 48 58 710 24 64 ul. Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk