Badania kosmetyków – czym są badania wdrożeniowe i czy są konieczne do wprowadzenia kosmetyku na rynek

Każdy kosmetyk przed wprowadzeniem na rynek musi przejść szereg badań mających potwierdzić, że produkt spełnia określone wymagania. Badania wdrożeniowe kosmetyku są badaniami niezbędnymi do wprowadzenia nowego produktu na rynek Europejski.

W skład badań wchodzą:

  • Badanie stabilności i kompatybilności z opakowaniem
  • Badanie mikrobiologiczne
  • Ocena zakonserwowania produktu kosmetycznego
  • Badanie dermatologiczne
  • Zawartość metali ciężkich
  • Badanie aplikacyjno-użytkowe

Badanie stabilności kosmetyku i jego kompatybilności z opakowaniem

Badanie ma na celu potwierdzenie, że masa kosmetyczna pod wpływem działania temperatury jest stabilna i nie oddziałuje w niepożądany sposób z docelowym opakowaniem.

Badanie czystości mikrobiologicznej kosmetyku

Badanie mikrobiologiczne polega na ocenie czystości mikrobiologicznej produktu kosmetycznego.

Podczas badania sprawdzana jest ogólna liczba drobnoustrojów, pleśni i drożdży, obecność Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans i Escherichii coli.

Badanie to ma zagwarantować, że produkt kosmetyczny jest wolny od mikroorganizmów chorobotwórczych.

Kosmetyki dzielimy na dwie grupy, które różnią się maksymalnymi limitami ogólnej liczby tlenowych drobnoustrojów mezofilnych:

  • Kategoria I, czyli kosmetyki dla dzieci i stosowane w okolice oczu -maksymalny limit 5,0×102 jtk/g lub ml
  • Kategoria II, czyli pozostałe kosmetyki-maksymalny limit 5,0×103 jtk/g lub ml

Poza tym produkty kosmetyczne muszą być wolne od drobnoustrojów, takich jak Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans i Escherichia coli.

Testy konserwacji produktów kosmetycznych

Badanie oceny zakonserwowania produktów kosmetycznych polega na sprawdzeniu działania układu konserwującego użytego w produkcie kosmetycznym. Pozytywne przejście tego badania gwarantuje, że użyte konserwanty skutecznie zabezpieczają kosmetyk przed rozwojem drobnoustrojów przed jak i w trakcie użytkowania. Badanie polega na zakażeniu masy kosmetycznej bakteriami Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aurerus, Candida albicans, Escherichia coli i sprawdzaniu poziomu ich redukcji po upływie określonego czasu.

Badanie dermatologiczne

Niektóre składniki kosmetyku, zarówno pochodzenia naturalnego jak i syntetycznego, mogą wywoływać reakcje alergiczną u konsumenta.

Tego typu składnikami są najczęściej konserwanty, substancje zapachowe i barwniki.

Celem badania jest ocena właściwości drażniących (tolerancja skórna) produktu na zdrową skórę dorosłego człowieka.

Badanie przeprowadzane jest na grupie probantów.

Brak reakcji alergicznej u probantów pozwala na przeprowadzenie dalszych badań produktu, które mają na celu określenie właściwości użytkowych kosmetyku

Zawartość metali ciężkich

Obecność metali ciężkich w produkcie kosmetycznym może być często przyczyną odczynów alergicznych u konsumenta lub wpływać na stabilność masy kosmetycznej.

Podczas badania ocenia się zawartości metali ciężkich w surowcu lub produkcie gotowym.

Badanie aplikacyjno-użytkowe

Badania aplikacyjne, mają na celu sprawdzenie właściwości preparatu kosmetycznego zgodnie z deklaracją marketingową producenta.

Badania polegają na testowaniu kosmetyku w określonym czasie i warunkach przez grupę probantów, która ocenia w jakim stopniu zgadza się z daną deklaracją marketingową. Sposób użytkowania i częstotliwość aplikacji są ściśle określone i dostosowane do rodzaju kosmetyku.

Dzięki tym badaniom możliwa jest ocena skuteczności działania produktu kosmetycznego.