JAK ZACZĄĆ WSPÓŁPRACĘ Z PRODUCENTEM KONTRAKTOWYM KOSMETYKÓW?

ZASADY I SZCZEGÓŁOWE ETAPY WSPÓŁPRACY KROK PO KROKU.

Nie ma rzeczy niemożliwych – są tylko realizacje bardziej pracochłonne i trudniejsze do wykonania

Produkcja Kontraktowa Kosmetyków
Produkcja kontraktowa kosmetyków

Angażujemy się chętnie nie tylko w duże przedsięwzięcia; z przyjemnością pomagamy nowo powstałym firmom wejść na rynek kosmetyczny z oryginalną i najlepszą z możliwych ofert. Współpracujemy także z wieloma ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą.
Specjalizujemy się w projektowaniu i wytwórstwie kosmetyków pielęgnacyjnych do twarzy, ciała i włosów.
Posiadamy własne zakłady produkcyjne i laboratoria. Nie zlecamy produkcji ani poszczególnych etapów realizacji projektów.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdują się tutaj.

Produkcja kosmetyków pod własną marką. Jak zacząć współpracę na zasadzie produkcji kontraktowej?

Pierwszym etapem jest zrozumienie potrzeb. Zapytamy więc o szczegóły Państwa pomysłu lub wskażemy na własny, by móc sprostać wymaganiom, jakie stawia projekt. Na tym etapie zobowiążemy się do zachowania poufności co do przekazywanych nam szczegółów (poprzez podpisanie stosownej umowy). Po uzyskaniu odpowiedzi od Państwa jesteśmy gotowi do rozpoczęcia prac w laboratorium w celu sporządzenia prototypu – próbki Państwa produktu. Koszt wykonania próbek to 500 zł i jest on odliczany od pierwszej faktury za usługę produkcji docelowej. Po wykonaniu próbki, jesteśmy gotowi by poinformować Państwa o kosztach dla produktu końcowego. Zazwyczaj przedstawiona próbka jest akceptowana przez naszych Klientów, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by na tym etapie wprowadzać kolejne zmiany (bezpłatnie).

Po akceptacji ostatecznej wersji kosmetyku przedstawimy Państwu wycenę końcową. Produkt trafia do naszego laboratorium i przechodzi wstępne, niezbędne testy. Jeśli testy wypadły korzystnie, prosimy o podpisanie umowy i dopiero na tym etapie zawiązuje się formalnie współpraca. Przystępujemy do prac projektowych- projektujemy opakowanie oraz ulotkę kosmetyku (bezpłatnie). Produkt będzie gotowy w przeciągu 1-3 miesięcy, w zależności od dostępności surowców i opakowań. Gotowy kosmetyk musi spełnić wymogi prawne, wobec tego kierujemy produkt na badania końcowe, które w połączeniu z Raportem Bezpieczeństwa (który przygotowujemy bezpłatnie we własnym zakresie, w naszym zespole jest również Safety Assessor), certyfikatami oraz rejestracją w odpowiednich urzędach (również pomagamy bezpłatnie zarejestrować produkt) uprawniają do wprowadzenia kosmetyku do obrotu.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Produkcja Kontraktowa Kosmetyków
Produkcja kontraktowa kosmetyków

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU KROK PO KROKU – HARMONOGRAM PRAC WYTWARZANIA KOSMETYKU POD TWOJĄ MARKĄ

HARMONOGRAM REALIZACJI PRODUKCJI KONTRAKTOWEJ

USTALENIE POTRZEB

USŁUGA BEZPŁATNA

zapytamy o
 • Typ kosmetyku
 • Przeznaczenie kosmetyku
 • Funkcje kosmetyku
 • Preferencje co do składu
 • Preferencje co do opakowania
 • Ustalimy wstępny zakres usług oraz wielkość potencjalnego zlecenia

Nie musisz znać odpowiedzi na powyższe pytania. Możemy zasugerować konkretne rozwiązania i propozycje.

Przedstawienie wstępnej kalkulacji produkcji kosmetyku

USŁUGA BEZPŁATNA

wstępna wycena zwiera:
 • Ogólny zarys składu
 • Propozycję opakowania
 • Kalkulacja jednostkowa wytworzenia kosmetyku wraz z kształtowaniem się cen w zależności od wielkości zamówienia
 • Suma wszystkich kosztów dodatkowych (rejestracja, badania itd)
 • Oczekujemy na akceptację przedstawionej propozycji lub dodatkowe wytyczne
 • Wprowadzamy zmiany do akceptacji przez Klienta przedstawionych przez nas wstępnych warunków

W celu uzyskania jak najszerszej wiedzy na temat Państwa potrzeb poprosimy o wypełnienie formularza będącego wstępem do projektowania Państwa produktu. Jeśli Państwa potrzeby na tym etapie nie są ściśle sprecyzowane, z chęcią zaproponujemy konkretne rozwiązania. Wstępna kalkulacja na tym etapie nie zawiera jeszcze informacji o końcowym składzie INCI kosmetyku.

PRZYGOTOWANIE PRÓBEK

USŁUGA BEZPŁATNA, POBIERAMY ZALICZKĘ

NA TYM ETAPIE POBIERAMY ZALICZKĘ W WYSOKOŚCI 500 ZŁ NA POCZET PÓŹNIEJSZEGO Zamówienia. Powyższa kwota odliczana jest (zwracana) w momencie złożenia zamówienia na produkcję. W ramach pobranej kwoty wykonujemy czynności:
 • Konsultujemy propozycję kosmetyku z Safety Assessorem (zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności z obowiązującym prawem)
 • Nasz Dział R&D opracowuje skład kosmetyku
 • Przygotowujemy próbki laboratoryjne na podstawie ustaleń
 • Wykonujemy wstępne badania dotyczące poprawności wykonanej receptury
 • Wysyłamy próbkę do Klienta
 • Oczekujemy na opinię i dalsze wskazówki

Na życzenie Klienta przedstawiamy listę poszczególnych składników. Pracujemy do momentu akceptacji przedstawionej próbki i jej składu przez Klienta. Wprowadzamy również trzy zbiorcze zmiany do otrzymanych prototypów, bez dodatkowych opłat.

Badania wdrożeniowe

USŁUGA PŁATNA

na tym etapie, po uzyskaniu pozytywnych wyników badań w naszym laboratorium, zlecamy ponowne badania w zewnętrznym laboratorium akredytowanym.
 • I FAZA BADAŃ, PRZED PRODUKCJĄ KOSMETYKU (badania mikrobiologiczne, dermatologiczne, na zawartość metali ciężkich, stabilność receptury, kompatybilność masy kosmetycznej z proponowanym opakowaniem)
 • II FAZA BADAŃ, PO PRODUKCJI KOSMETYKU (badania o charakterze marketingowym oraz potwierdzające prawdziwość i skuteczność deklarowanych funkcji kosmetyku w ujęciu procentowym) badania aplikacyjno-użytkowe na ludziach (probanci).

Po uzyskaniu wyników wszystkich badań, Safety Assessor tworzy Raport Bezpieczeństwa kosmetyku oraz kompletuje Dossier Kosmetyku, który zostanie w całości przekazana Klientowi.

Otrzymana od nas dokumentacja zawiera wszystkie informacje o: dokładnym pochodzeniu i bezpieczeństwie wszystkich użytych surowców, ich stężeniu, toksykologii, dopuszczeniu do obrotu i zgodności z obowiązującym prawem, wyniki wszystkich badań (w tym dermatologicznych i dowody na skuteczność działania kosmetyku), dokumentację dotyczącą zgodności i spełnienia wymagań użytych do producji opakowań, dokładnej dacie produkcji wraz z informacją o okresie przydatności produktu, ilości wyprodukowanych partii i jej wielkości, spełnieniu wszelkich wymogów wymaganych prawem przez IOC oraz wyniki badań potwierdzających spełnienie norm sanitarnych podczas procesu produkcji, zgodności z wdrożonymi systemami i wiele innych. Komplet dokumentacji spełnia wszelkie wymogi prawne na terenie UE.

Na życzenie Klientów załączamy dokumentację dodatkową dotyczącą pochodzenia naturalnego czy organicznego.

Dokumentacja zawiera dokładny skład produktu w ujęciu procentowym oraz sam skład INCI, jednak nie zawiera opisu technologii wytwarzania kosmetyku. Istnieje możliwość wykupienia technologii na własność od IOC. Różnica między w/w pojęciami.

produkcja kosmetyku

USŁUGA PŁATNA, ZGODNIE Z ZAAKCEPTOWANĄ WCZEŚNIEJ WYCENĄ

PO OTRZYMANIU POZYTYWNYCH WYNIKÓW BADAŃ, ZAKUPIENIU SUROWCÓW I OPAKOWAŃ ROZPOCZYNAMY PRODUKCJĘ. KLIENT INFORMOWANY JEST O PLANOWANEJ PRODUKCJI I JEJ DACIE.
 • kontrola jakości surowców i opakowań
 • produkcja masy kosmetycznej, archiwizacja masy kosmetycznej
 • kontrola jakości wytworzonej masy i badania mikrobiologiczne
 • konfekcja masy kosmetycznej w opakowania bezpośrednie (słoiczki, butelki)
 • kontrola jakości
 • konfekcja w opakowania jednostkowe
 • kontrola jakości, ponowne badania, archiwizacja próbek produktu gotowego
 • konfekcja w opakowania zbiorcze, paletyzacja
 • zamknięcie szczegółowej dokumentacji produkcyjnej i magazynowej, wysyłka towaru do Klienta. Wysyłka próbek gotowego produktu na badania aplikacyjno-użytkowe.

Archiwizowane próbki przechowujemy przez okres roku po ustaniu daty przydatności do użycia.

raport bezpieczeństwa, rejestracja kosmetyku w CPNP

USŁUGA PŁATNA

istnieje możliwość rejestracji przez nas kosmetyku w innych obszarach świata (np. fda dla usa).

Przekazanie Raportu Bezpieczeństwa wraz z Dossier Kosmetyku oraz rejestracja kosmetyku w odpowiednim dla rynku zbytu urzędzie wyczerpuje wszelkie wymagania prawne niezbędne do wprowadzenia kosmetyku na rynek

LISTA USŁUG PRODUKCJI KONTRAKTOWEJ

JAKIE ETAPY PRODUKCJI MOŻESZ U NAS ZREALIZOWAĆ?

 • produkcja kosmetyków na zlecenie (usługowa produkcja kosmetyków, produkcja kontraktowa kosmetyków),
 • produkcja kosmetyków pod marką Klienta (kosmetyki pod marką własną; private label, nie OEM),
 • projektowanie kosmetyków,
 • recepturowanie kosmetyków (tworzenie składów kosmetyków, opisów i treści marketingowych)
 • badania i testy kosmetyków,
 • przygotowanie pełnej dokumentacji kosmetyku (dossier kosmetyku) oraz rejestracja w UE i/lub na świecie (np. FDA),
 • produkcja kosmetyków w opakowaniach zbiorczych (“in bulk”),
 • konfekcja mas kosmetycznych,
 • tworzenie wizerunku i marki kosmetyku (branding),
 • projektowanie opakowań i opisów kosmetyków,
 • wprowadzanie kosmetyków na rynek,
 • wsparcie prawne,
 • wsparcie marketingowe,
 • wprowadzanie kosmetyków na rynek,
 • projektowanie opakowań i opisów kosmetyków,
 • tworzenie wizerunku i marki kosmetyku (branding),
 • konfekcja mas kosmetycznych,
 • produkcja kosmetyków w opakowaniach zbiorczych (“in bulk”),
 • przygotowanie pełnej dokumentacji kosmetyku (dossier kosmetyku) oraz rejestracja w UE i/lub na świecie (np. FDA),
 • badania i testy kosmetyków,
 • recepturowanie kosmetyków (tworzenie składów kosmetyków, opisów i treści marketingowych),
 • projektowanie kosmetyków,
 • produkcja kosmetyków pod marką Klienta (kosmetyki pod marką własną; private label, nie OEM),
WYKAZ PRODUKOWANYCH PRZEZ NAS KOSMETYKÓW ZE WZGLĘDU NA ICH SKŁAD

KOSMETYKI A ICH SKŁAD

 • kosmetyki naturalne,
 • kosmetyki organiczne,
 • kosmetyki profesjonalne (do zastosowania profesjonalnego w SPA lub gabinecie),
 • dermokosmetyki,
 • kosmetyki drogeryjne
 • kosmetyki perfumeryjne (selektywne)

W SKŁAD NASZYCH KOSMETYKÓW WCHODZĄ SUROWCE O UDOWODNIONYM, BEZPIECZNYM WPŁYWIE NA LUDZKI ORGANIZM, WSZYSTKIE SUROWCE SĄ NIETESTOWANE NA ZWIERZĘTACH „cruelty-free”

ZAKAZ TESTÓW NA ZWIERZĘTACH

OD 11 MARCA 2013 ROKU OBOWIĄZUJE ZAKAZ STOSOWANIA W PRODUKTACH KOSMETYCZNYCH JAKICHKOLWIEK SKŁADNIKÓW, KTÓRE BYŁY TESTOWANE NA ZWIERZĘTACH ORAZ WPROWADZANIA DO OBROTU PRODUKTÓW ZAWIERAJĄCYCH TAKIE SKŁADNIKI. NATOMIAST ZAKAZ PRZEPROWADZANIA I ZLECENIA TESTÓW PRODUKTU GOTOWEGO OBOWIĄZUJE JUŻ OD 11 WRZEŚNIA 2004 R.
LISTA MOŻLIWYCH DO WYPRODUKOWANIA U NAS KOSMETYKÓW ZE WZGLĘDU NA SPOSÓB DYSTRYBUCJI

W JAKI SPOSÓB BĘDZIESZ DYSTRYBUOWAŁ SWOJE KOSMETYKI?

 • kosmetyki dla sieci drogeryjnych i perfumerii
 • kosmetyki naturalne i organiczne dystrybuowane np. w sklepach ze zdrową żywnością
 • kosmetyki do sprzedaży internetowej wraz z budowaniem marki dla sklepu
 • kosmetyki do spa, kosmetyki do gabinetów kosmetycznych (o zastosowaniu profesjonalnym)
 • kosmetyki dla kosmetyczek, kosmetologów, lekarzy dermatologów i chirurgów plastycznych, ale również profilaktyka pozabiegowa dla lekarzy dentystów
 • kosmetyki do zabiegów (jonoforeza, mikrodermabrazja, mezoterapia i inne) dostosowane do parametrów wskazanych urządzeń (np. kierunek i wartość prądu)
 • dermokosmetyki i kosmetyki przeznaczone do sprzedaży aptecznej
 • kosmetyki dla firm MLM (możliwość zastosowania unikalnych technologii, surowców, swoboda budowania marży)
 • kosmetyki premium tworzone w zgodzie z już istniejącym wizerunkiem (dla modelek, aktorów, influencerów, gwiazd)
 • kosmetyki (wraz z pakietem usług: badania rynku, potencjału sprzedażowego, brandingu i opracowania strategii sprzedażowej, marketingowej oraz PR) dla inwestorów prywatnych. Na życzenie Klientów dostarczamy dane niezbędne do stworzenia kompletnego biznesplanu (np. cena jednostkowa w zależności od wielkości zamówień jednorazowych i inne) lub tworzymy kompletny plan dla biznesu. Zakres usług pozostaje do ustalenia między IOC a inwestorem.
 • kosmetyki weterynaryjne i pielęgnacyjne dla zwierząt
LISTA MOZLIWYCH DO ZLECENIA KOSMETYKÓW ZE WZGLĘDU NA ICH TYP

JAKI TYP KOSMETYKÓW MOŻESZ NAM ZLECIĆ?

Krem, serum, maska, odżywka, esencja, balsam, tonik, płyn micelarny, produkty dwufazowe, mikroemulsje, szampon, odżywka, pasta do zębów, maść, kosmetyki do tatuażu, kosmetyki do pielęgnacji brody, kosmetyki z dodatkiem barwników i pigmentów (np. tint, krem BB), emulsje specjalistyczne i wiele, wiele innych kosmetyków do pielęgnacji skóry, włosów, paznokci, jamy ustnej, specjalistyczne kosmetyki zabiegowe do użycia profesjonalnego oraz suplementy diety i żywność medyczną. Produkujemy również kosmetyki i suplementy diety dla zwierząt.

WYKAZ REALIZOWANYCH PRODUKCJI KONTRAKTOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD JAKOŚCI WYTWARZANYCH PRODUKTÓW

NA KTÓREJ PÓŁCE CENOWEJ CHCESZ UPLASOWAĆ WŁASNĄ MARKĘ KOSMETYKÓW?

Produkujemy kosmetyki luksusowe (selektywne). Dla naszych Klientów tworzymy kosmetyczne marki premium oraz kosmetyki z tzw. „średniej półki cenowej”

Tagi: badania kosmetyków, biznes kosmetyki, branding kosmetyków, dystrybucja kosmetyków, fabryka kosmetyków, hurtownia kosmetyczna, ile kosztuje produkcja kosmetyków, inwestycja w kosmetyki, inwestycja we własną markę, jak osiągnąć sukces kosmetyki, jak osiągnąć sukces marka własna, jak osiągnąć sukces private label, jak stworzy własne kosmetyki, jak stworzyć własną linię kosmetyków, jak stworzyć własne kosmetyki, jak zacząć współpracę, jak założyć firmę kosmetyczną, jaki jest koszt produkcji kosmetyków, kontraktowa produkcja kosmetyków, kontraktowy producent kosmetyków, kosmetyki badanie, kosmetyki ceny hurtowe, kosmetyki dla gabinetów kosmetycznych, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki dla zwierząt producent, kosmetyki do gabinetów kosmetycznych, kosmetyki do salonów kosmetycznych, kosmetyki do salonu producent, kosmetyki do spa producent, kosmetyki na zlecenie, kosmetyki naturalne producent, kosmetyki pielęgnacyjne producent, kosmetyki pod marką Klienta, kosmetyki premium, kosmetyki private label, kosmetyki profesjonalne do gabinetów, kosmetyki profesjonalne do salonów kosmetycznych, kosmetyki profesjonalne producent, kosmetyki selektywne kosmetyki spa profesjonalne, kosmetyki weterynaryjne producent, koszt wprowadzenia kosmetyków na rynek, kremy na zlecenie, marki premium kosmetyki, polscy producenci private label, polski producent kosmetyków, pomysł na biznes, prawo kosmetyczne, prawo kosmetyki, private label kosmetyki, private label krem, private label marka własna, private label marka własna kosmetyków, private label serum, producenci kontraktowi, producenci marka własna, producenci private label, producent kontraktowy, producent kontraktowy kosmetyków, producent kosmetyki naturalne, producent kosmetyki selektywne, producent kosmetyków, producent, kosmetyków fryzjerskich, producent kosmetyków luksusowych, producent kosmetyków marka własna, producent kosmetyków na zlecenie, producent kosmetyków naturalnych, producent kosmetyków pod marką Klienta, producent kosmetyków pod marką własną, producent kosmetyków premium, producent kosmetyków private label, producent kosmetyków selektywnych, producent kremów, producent marek premium kosmetyki, producent marka własna, producent pielęgnacja, producent private label, producent serum, produkcja kontraktowa kosmetyków, produkcja kontraktowa kosmetyków na zlecenie, produkcja kontraktowa, projektowanie i produkcja, produkcja kosmetyki luksusowe, produkcja kosmetyki premium, produkcja kosmetyki selektywne, produkcja kosmetyków, produkcja kosmetyków luksusowych, produkcja kosmetyków marka własna, produkcja kosmetyków marki własnej, produkcja kosmetyków na zamówienie, produkcja kosmetyków na zlecenie, produkcja kosmetyków naturalnych, produkcja kosmetyków pod marką Klienta, produkcja kosmetyków pod marką własną, produkcja kosmetyków premium, produkcja kosmetyków private label, produkcja kosmetyków w Polsce, produkcja mas kosmetycznych, produkcja własnych kosmetyków, produkcja zlecona, produkcja zlecona kremów, profesjonalne kosmetyki, profesjonalne kosmetyki do gabinetów kosmetycznych, profesjonalne kosmetyki spa, projektowanie kosmetyków, rejestracja kosmetyków, rosnące rynki, rosnące rynki w Polsce, rynek kosmetyczny, sklep internetowy kosmetyki, stwórz swoją markę kosmetyczną, stwórz swój kosmetyk, stwórz własną markę kosmetyczną, tworzenie marki kosmetyków, tworzenie opisów kosmetyków, tworzenie receptur kosmetyków, usługowa produkcja kosmetyków, usługowy producent kosmetyków, w co inwestować, własna marka kosmetyczna, własna marka kosmetyków, własna marka na zlecenie, własne kosmetyki, własne kosmetyki luksusowe, własne kosmetyki naturalne, własne kosmetyki premium, zlecenie produkcji kosmetyków, zlecenie usługi produkcji kosmetyków, zlecić produkcję kosmetyków

(Visited 5 111 times, 1 visits today)
info@ioc.com.pl + 48 58 710 24 64 ul. Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk