ZASADY I SZCZEGÓŁOWE ETAPY WSPÓŁPRACY KROK PO KROKU.

Nie ma rzeczy niemożliwych – są tylko realizacje bardziej pracochłonne i trudniejsze do wykonania

Produkcja kosmetyków pod własną marką – IOC

Angażujemy się chętnie nie tylko w duże przedsięwzięcia; z przyjemnością pomagamy nowo powstałym firmom wejść na rynek kosmetyczny z oryginalną i najlepszą z możliwych ofert. Współpracujemy także z wieloma ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą skalując Ich odkrycia – wdrażając projekty laboratoryjne do przemysłu.
Specjalizujemy się w projektowaniu i wytwórstwie selektywnych kosmetyków pielęgnacyjnych do twarzy, ciała i włosów.
Posiadamy własne zakłady produkcyjne i laboratoria. Nie zlecamy produkcji zewnętrznym podmiotom.

Produkcja kosmetyków pod własną marką. Jak zacząć współpracę na zasadzie produkcji kontraktowej?

Pierwszym etapem jest zrozumienie potrzeb. Zapytamy więc o szczegóły Państwa pomysłu lub wskażemy na własny, by móc sprostać wymaganiom, jakie stawia projekt. Na tym etapie zobowiążemy się do zachowania poufności co do przekazywanych nam szczegółów (poprzez podpisanie stosownej umowy).

Po uzyskaniu odpowiedzi od Państwa jesteśmy gotowi do rozpoczęcia prac w laboratorium w celu sporządzenia prototypu – próbki Państwa produktu. Koszt wykonania próbek to 500 zł i jest on odliczany od pierwszej faktury za usługę produkcji docelowej. Po wykonaniu próbki, jesteśmy gotowi by poinformować Państwa o kosztach dla produktu końcowego.

Zazwyczaj przedstawiona próbka jest akceptowana przez naszych Klientów, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by na tym etapie wprowadzać kolejne zmiany (bezpłatnie).

Po akceptacji ostatecznej wersji kosmetyku przedstawimy Państwu wycenę końcową. Produkt trafia do naszego laboratorium i przechodzi wstępne, niezbędne testy. Jeśli testy wypadły korzystnie, prosimy o podpisanie umowy i dopiero na tym etapie zawiązuje się formalnie współpraca. Przystępujemy do prac projektowych- projektujemy opakowanie oraz ulotkę kosmetyku (bezpłatnie).

Produkt będzie gotowy w przeciągu 1-3 miesięcy, w zależności od dostępności surowców i opakowań. Gotowy kosmetyk musi spełnić wymogi prawne, wobec tego kierujemy produkt na badania końcowe, które w połączeniu z Raportem Bezpieczeństwa (który przygotowujemy bezpłatnie we własnym zakresie, w naszym zespole jest również Safety Assessor), certyfikatami oraz rejestracją w odpowiednich urzędach (również pomagamy bezpłatnie zarejestrować produkt) uprawniają do wprowadzenia kosmetyku do obrotu.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Jak to jest wyprodukować własny kosmetyk?

IOC realizuje projekty małe i duże. Wszystkie z tą sama dbałością o szczegóły, z tym samym zaangażowaniem. 

Jesteśmy załogą od „zadań specjalnych”, bez względu na to, czy pracujemy na przykład nad wdrożeniem opatentowanej przez naszego Partnera technologii na naprawdę dużą skalę produkcyjną, czy też nad spełnieniem mniejszego (w skali produkcyjnej), ale równie wielkiego marzenia… 

Nie wartościujemy ekonomicznie marzeń. Staramy się spełniać je wszystkie, bez względu na skalę.

Dzięki uprzejmości Pani Basi możemy podzielić się z Państwem opinią naszej Klientki na temat realizacji produkcji kosmetyku na zlecenie w IOC.

Dziękujemy za współpracę i miłe słowa! Trzymamy kciuki za powodzenie i sukces!

Zapraszamy do wysłuchania o tym, jak to jest wyprodukować własny kosmetyk u nas 🙂

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU KROK PO KROKU – HARMONOGRAM PRAC WYTWARZANIA KOSMETYKU POD TWOJĄ MARKĄ

HARMONOGRAM REALIZACJI PRODUKCJI KONTRAKTOWEJ

USTALENIE POTRZEB

USŁUGA BEZPŁATNA

zapytamy o
 • Typ kosmetyku
 • Przeznaczenie kosmetyku
 • Funkcje kosmetyku
 • Preferencje co do składu
 • Preferencje co do opakowania
 • Ustalimy wstępny zakres usług oraz wielkość potencjalnego zlecenia

Nie musisz znać odpowiedzi na powyższe pytania. Możemy zasugerować konkretne rozwiązania i propozycje.

Przedstawienie wstępnej kalkulacji produkcji kosmetyku

USŁUGA BEZPŁATNA

wstępna wycena zwiera:
 • Ogólny zarys składu
 • Propozycję opakowania
 • Kalkulacja jednostkowa wytworzenia kosmetyku wraz z kształtowaniem się cen w zależności od wielkości zamówienia
 • Suma wszystkich kosztów dodatkowych (rejestracja, badania itd)
 • Oczekujemy na akceptację przedstawionej propozycji lub dodatkowe wytyczne
 • Wprowadzamy zmiany do akceptacji przez Klienta przedstawionych przez nas wstępnych warunków

W celu uzyskania jak najszerszej wiedzy na temat Państwa potrzeb poprosimy o wypełnienie formularza będącego wstępem do projektowania Państwa produktu. Jeśli Państwa potrzeby na tym etapie nie są ściśle sprecyzowane, z chęcią zaproponujemy konkretne rozwiązania. Wstępna kalkulacja na tym etapie nie zawiera jeszcze informacji o końcowym składzie INCI kosmetyku.

Praca projektowa R&D

USŁUGA BEZPŁATNA, POBIERAMY ZALICZKĘ

NA TYM ETAPIE POBIERAMY ZALICZKĘ W WYSOKOŚCI 1000 ZŁ NA POCZET PÓŹNIEJSZEGO Zamówienia. Powyższa kwota odliczana jest (zwracana) w momencie złożenia zamówienia na produkcję. W ramach pobranej kwoty wykonujemy czynności:
 • Konsultujemy propozycję kosmetyku z Safety Assessorem (zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności z obowiązującym prawem)
 • Nasz Dział R&D opracowuje skład kosmetyku
 • Przygotowujemy próbki laboratoryjne na podstawie ustaleń
 • Wykonujemy wstępne badania dotyczące poprawności wykonanej receptury
 • Wysyłamy próbkę do Klienta
 • Oczekujemy na opinię i dalsze wskazówki

Na życzenie Klienta przedstawiamy listę poszczególnych składników. Pracujemy do momentu akceptacji przedstawionej próbki i jej składu przez Klienta. Wprowadzamy również trzy zbiorcze zmiany do otrzymanych prototypów, bez dodatkowych opłat.

Badania wdrożeniowe

USŁUGA PŁATNA

na tym etapie, po uzyskaniu pozytywnych wyników badań w naszym laboratorium, zlecamy ponowne badania w zewnętrznym laboratorium akredytowanym.
 • I FAZA BADAŃ, PRZED PRODUKCJĄ KOSMETYKU (badania mikrobiologiczne, dermatologiczne, na zawartość metali ciężkich, stabilność receptury, kompatybilność masy kosmetycznej z proponowanym opakowaniem)
 • II FAZA BADAŃ, PO PRODUKCJI KOSMETYKU (badania o charakterze marketingowym oraz potwierdzające prawdziwość i skuteczność deklarowanych funkcji kosmetyku w ujęciu procentowym) badania aplikacyjno-użytkowe na ludziach (probanci).

Po uzyskaniu wyników wszystkich badań, Safety Assessor tworzy Raport Bezpieczeństwa kosmetyku oraz kompletuje Dossier Kosmetyku, który zostanie w całości przekazana Klientowi.

Otrzymana od nas dokumentacja zawiera wszystkie informacje o: dokładnym pochodzeniu i bezpieczeństwie wszystkich użytych surowców, ich stężeniu, toksykologii, dopuszczeniu do obrotu i zgodności z obowiązującym prawem, wyniki wszystkich badań (w tym dermatologicznych i dowody na skuteczność działania kosmetyku), dokumentację dotyczącą zgodności i spełnienia wymagań użytych do producji opakowań, dokładnej dacie produkcji wraz z informacją o okresie przydatności produktu, ilości wyprodukowanych partii i jej wielkości, spełnieniu wszelkich wymogów wymaganych prawem przez IOC oraz wyniki badań potwierdzających spełnienie norm sanitarnych podczas procesu produkcji, zgodności z wdrożonymi systemami i wiele innych. Komplet dokumentacji spełnia wszelkie wymogi prawne na terenie UE.

Na życzenie Klientów załączamy dokumentację dodatkową dotyczącą pochodzenia naturalnego czy organicznego.

Dokumentacja zawiera dokładny skład produktu w ujęciu procentowym oraz sam skład INCI, jednak nie zawiera opisu technologii wytwarzania kosmetyku. Istnieje możliwość wykupienia technologii na własność od IOC. Różnica między w/w pojęciami.

produkcja kosmetyku

USŁUGA PŁATNA, ZGODNIE Z ZAAKCEPTOWANĄ WCZEŚNIEJ WYCENĄ

PO OTRZYMANIU POZYTYWNYCH WYNIKÓW BADAŃ, ZAKUPIENIU SUROWCÓW I OPAKOWAŃ ROZPOCZYNAMY PRODUKCJĘ. KLIENT INFORMOWANY JEST O PLANOWANEJ PRODUKCJI I JEJ DACIE.
 • kontrola jakości surowców i opakowań
 • produkcja masy kosmetycznej, archiwizacja masy kosmetycznej
 • kontrola jakości wytworzonej masy i badania mikrobiologiczne
 • konfekcja masy kosmetycznej w opakowania bezpośrednie (słoiczki, butelki)
 • kontrola jakości
 • konfekcja w opakowania jednostkowe
 • kontrola jakości, ponowne badania, archiwizacja próbek produktu gotowego
 • konfekcja w opakowania zbiorcze, paletyzacja
 • zamknięcie szczegółowej dokumentacji produkcyjnej i magazynowej, wysyłka towaru do Klienta. Wysyłka próbek gotowego produktu na badania aplikacyjno-użytkowe.

Archiwizowane próbki przechowujemy przez okres roku po ustaniu daty przydatności do użycia.

raport bezpieczeństwa, rejestracja kosmetyku w CPNP

USŁUGA PŁATNA

istnieje możliwość rejestracji przez nas kosmetyku w innych obszarach świata (np. fda dla usa).

Przekazanie Raportu Bezpieczeństwa wraz z Dossier Kosmetyku oraz rejestracja kosmetyku w odpowiednim dla rynku zbytu urzędzie wyczerpuje wszelkie wymagania prawne niezbędne do wprowadzenia kosmetyku na rynek

IOC – Producent naturalnych kosmetyków selektywnych na zlecenie

CO MOŻESZ NAM ZLECIĆ?

LISTA USŁUG PRODUKCJI KONTRAKTOWEJ

JAKIE ETAPY PRODUKCJI MOŻESZ U NAS ZREALIZOWAĆ?

 • produkcja kosmetyków na zlecenie (usługowa produkcja kosmetyków, 
 • produkcja kontraktowa kosmetyków), 
 • produkcja kosmetyków pod marką Klienta (kosmetyki pod marką własną; private label, nie OEM), 
 • projektowanie kosmetyków, 
 • recepturowanie kosmetyków (tworzenie składów kosmetyków, opisów i treści marketingowych), 
 • badania i testy kosmetyków, 
 • przygotowanie pełnej dokumentacji kosmetyku (dossier kosmetyku) oraz rejestracja w UE i/lub na świecie (np. FDA), 
 • produkcja kosmetyków w opakowaniach zbiorczych (“in bulk”), 
 • konfekcja mas kosmetycznych, 
 • tworzenie wizerunku i marki kosmetyku (branding),
 • projektowanie opakowań i opisów kosmetyków, 
 • wprowadzanie kosmetyków na rynek, 
 • wsparcie prawne, 
 • wsparcie marketingowe, 
 • szkolenia sprzedażowe, 
 • wprowadzanie kosmetyków na rynek, 
 • projektowanie opakowań i opisów kosmetyków, 
 • tworzenie wizerunku i marki kosmetyku (branding), 
 • konfekcja mas kosmetycznych, 
 • produkcja kosmetyków w opakowaniach zbiorczych (“in bulk”), 
 • badania i testy kosmetyków, 
 • recepturowanie kosmetyków (tworzenie składów kosmetyków, opisów i treści marketingowych), 
 • projektowanie kosmetyków, 
 • produkcja kosmetyków pod marką Klienta (kosmetyki pod marką własną; private label, nie OEM)
WYKAZ PRODUKOWANYCH PRZEZ NAS KOSMETYKÓW ZE WZGLĘDU NA ICH SKŁAD

KOSMETYKI A ICH SKŁAD

 • kosmetyki naturalne, 
 • kosmetyki organiczne, 
 • kosmetyki profesjonalne (do zastosowania profesjonalnego w spa lub gabinecie), 
 • dermokosmetyki, 
 • kosmetyki drogeryjne
 • kosmetyki perfumeryjne (selektywne)
 • w skład naszych kosmetyków wchodzą surowce o udowodnionym, bezpiecznym wpływie na ludzki organizm, wszystkie surowce są nietestowane na zwierzętach „cruelty-free”
LISTA MOŻLIWYCH DO WYPRODUKOWANIA U NAS KOSMETYKÓW ZE WZGLĘDU NA SPOSÓB DYSTRYBUCJI

W JAKI SPOSÓB BĘDZIESZ DYSTRYBUOWAŁ SWOJE KOSMETYKI?

 • kosmetyki dla sieci drogeryjnych i perfumerii
 • kosmetyki naturalne i organiczne dystrybuowane np. w sklepach ze zdrową żywnością
 • kosmetyki do sprzedaży internetowej wraz z budowaniem marki dla sklepu
 • kosmetyki do spa, kosmetyki do gabinetów kosmetycznych (o zastosowaniu profesjonalnym)
 • kosmetyki dla kosmetyczek, kosmetologów, lekarzy dermatologów i chirurgów plastycznych, ale również profilaktyka pozabiegowa dla lekarzy dentystów
 • kosmetyki do zabiegów (jonoforeza, mikrodermabrazja, mezoterapia i inne) dostosowane do parametrów wskazanych urządzeń (np. kierunek i wartość prądu)
 • dermokosmetyki i kosmetyki przeznaczone do sprzedaży aptecznej
 • kosmetyki dla firm MLM (możliwość zastosowania unikalnych technologii, surowców, swoboda budowania marży)
 • kosmetyki premium tworzone w zgodzie z już istniejącym wizerunkiem (dla modelek, aktorów, influencerów, gwiazd)
 • kosmetyki (wraz z pakietem usług: badania rynku, potencjału sprzedażowego, brandingu i opracowania strategii sprzedażowej, marketingowej oraz PR) dla inwestorów prywatnych. Na życzenie Klientów dostarczamy dane niezbędne do stworzenia kompletnego biznesplanu (np. cena jednostkowa w zależności od wielkości zamówień jednorazowych i inne) lub tworzymy kompletny plan dla biznesu. Zakres usług pozostaje do ustalenia między IOC a inwestorem.
 • kosmetyki weterynaryjne i pielęgnacyjne dla zwierząt
LISTA MOZLIWYCH DO ZLECENIA KOSMETYKÓW ZE WZGLĘDU NA ICH TYP

JAKI TYP KOSMETYKÓW MOŻESZ NAM ZLECIĆ?

 • Krem do twarzy, ciała, rąk, stóp, paznokci
 • Serum do twarzy, szyi, dekoltu, włosów
 • Maska do twarzy, włosów, paznokci
 • Odżywka do włosów, paznokci, rzęs, brwi
 • Esencja do twarzy, szyi, dekoltu
 • Balsam do ciała, stóp, rąk, paznokci
 • Tonik do twarzy, szyi, dekoltu
 • Płyn micelarny do demakijażu twarzy, oczu i ust
 • Produkty dwufazowe do demakijażu i pielęgnacji
 • Mikroemulsje do pielęgnacji skóry i włosów
 • Szampon do włosów, łupieżu, przetłuszczającej się skóry głowy
 • Pasta do zębów do codziennej pielęgnacji jamy ustnej
 • Maści
 • Kosmetyki do tatuażu, w tym balsamy i kremy do pielęgnacji skóry z tatuażem
 • Kosmetyki do pielęgnacji brody, w tym oleje, woski, balsamy i szampony do brody
 • Kosmetyki z dodatkiem barwników i pigmentów, takie jak tinty i kremy BB
 • Emulsje specjalistyczne do pielęgnacji skóry z problemami dermatologicznymi, takimi jak trądzik, atopowe zapalenie skóry, egzema
 • Specjalistyczne kosmetyki zabiegowe do użycia profesjonalnego, takie jak peelingi, maski, serum, ampułki
 • Suplementy diety i żywność medyczna do wspomagania zdrowia skóry, włosów, paznokci, jamy ustnej, układu odpornościowego i ogólnego zdrowia organizmu
 • Kosmetyki i suplementy diety dla zwierząt, w tym szampony, odżywki, kremy, suplementy diety i żywność medyczna do pielęgnacji sierści, skóry, stawów, trawienia i ogólnego zdrowia zwierząt
 • i wiele innych…
WYKAZ REALIZOWANYCH PRODUKCJI KONTRAKTOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD JAKOŚCI WYTWARZANYCH PRODUKTÓW

NA KTÓREJ PÓŁCE CENOWEJ CHCESZ UPLASOWAĆ WŁASNĄ MARKĘ KOSMETYKÓW?

Produkujemy kosmetyki luksusowe (selektywne). Dla naszych klientów tworzymy zarówno kosmetyczne marki premium, jak i produkty z tzw. „średniej półki cenowej”. Kosmetyki selektywne to produkty o wyższej jakości, które są dostępne jedynie w wybranych punktach sprzedaży, takich jak wyspecjalizowane sklepy kosmetyczne, luksusowe salony urody lub sklepy internetowe. Zwykle cechują się one eleganckim opakowaniem oraz zawierają aktywne składniki, takie jak substancje odżywcze, witaminy czy ekstrakty roślinne, których zadaniem jest poprawa kondycji skóry. Kosmetyki selektywne są droższe od produktów dostępnych w marketach i sklepach ogólnodostępnych, co wynika z wykorzystania składników najwyższej jakości oraz z ekskluzywności ich dystrybucji.

Co odróżnia IOC od innych producentów kontraktowych kosmetyków?

Specjalizujemy się w produkcji kontraktowej marek premium (pielęgnacji luksusowej, kosmetykach selektywnych)
Nasze kosmetyki maja faktycznie (a nie jedynie pozornie) każdorazowo inny skład. Pod każdy kosmetyk zakupujemy inne, nowe surowce, często sprowadzamy je z daleka jako pierwsi na rynek polski czy europejski. Współpracując z nami możesz mieć pewność, że Twój kosmetyk będzie JEDYNYM takim na rynku- możliwość budowania marki na lata i swoboda kreowania ceny.
Dbamy o konkurencyjność każdego z naszych Klientów. Nigdy nie powielamy receptur oraz właśnie z tego powodu nie posiadamy żadnej swojej marki. Jesteśmy w stanie zrealizować KAŻDY pomysł (współpracujemy z wieloma jednostkami naukowymi) o ile zezwala na to prawo.
Przykład relacji ze współpracy: https://www.youtube.com/watch?v=HWGI60LmNiU

Jaki jest całkowity koszt inwestycji w produkcję kontraktową kosmetyków?

Odpowiedź zależy od tego, co rozumiemy pod pojęciem całkowitego kosztu inwestycji. Jeśli za koszt całkowity rozumiemy należność, którą będzie trzeba uiścić do IOC, koszt przedstawia się następująco:

Koszt produkcji kosmetyku – wycena zależy od składu kosmetyku, ilości zamawianego produktu, jego opakowania. Teoretycznie IOC może wyprodukować nawet jeden kosmetyk, jednak jego koszt jednostkowy będzie bardzo wysoki. W koszt produkcji kosmetyku wliczony jest bowiem koszt zakupu surowców i opakowań. Koszt „uruchomienia” pierwszej produkcji, IOC ponosi inwestując w ten sposób w Twój projekt. Te są tym tańsze jednostkowo, im większą partię w celu realizacji zlecenia jednorazowo zamawiamy. Poniżej pewnej ilości sztuk produkowanego kosmetyku, koszt produkcji jest po prostu nieopłacalny, gdyż nie daje możliwości osiągnięcia satysfakcjonującej marży Zamawiającemu. Z naszego doświadczenia wynika, iż kosmetyki opłaca się zamawiać od ilości odpowiadającej inwestycji mniej więcej 50-60 tysiącom złotych netto (około 12 tysięcy Euro) na jeden typ kosmetyku (SKU). Dokładna wycena produkcji jest przygotowywana bezpłatnie i przedstawiana przed podpisaniem umowy o współpracy. Cenę przedstawiamy dla zamawianej ilości oraz dla podwojonej i większej ilości zamówienia tak, by można było rozsądnie zbudować swój biznesplan i oszacować zyski wraz z rozwojem sprzedaży kosmetyków.

Koszt pracy działu R&D nad recepturą i przygotowania próbek laboratoryjnych kosmetyku i  – koszt ten jest bezpłatny, jednak pobieramy zaliczkę na poczet realizacji późniejszego zlecenia produkcji w wysokości 1000 PLN netto za jeden typ kosmetyku (SKU). Koszt ten jest zwracany- odliczany od wartości pierwszego zamówienia. Jeśli nie dojdzie do zamówienia, pobieramy tę kwotę jako cenę za dotychczasową pracę badawczą naszego działu R&D nad Twoim kosmetykiem. W cenę przygotowania wliczone są dwie zbiorcze poprawki według wytycznych Zamawiającego, np. – zamiana składników, zapachu, konsystencji wg. Wytycznych itp. Pracujemy tak długo, aż kosmetyk spełni Twoje oczekiwania. Przed wysyłką próbek, badamy kosmetyk w naszym laboratorium by mieć pewność, że w recepturze nie popełniono błędu technologicznego, że kosmetyk jest stabilny i poprawnie zaprojektowany.

Badania, rejestracja, Raport Bezpieczeństwa, czyli pełne dossier kosmetyku wraz z jego rejestracją – koszt jest jednorazowy i wynosi on 6000 PLN netto.
Projekt opakowania i etykietki – 1000 PLN netto. W cenie są trzy propozycje i trzy zmiany zbiorcze jednej, wybranej wersji. Możesz też zlecić stworzenie grafiki dowolnej firmie. Przekażemy wskazanemu grafikowi wszystkie niezbędne informacje (np. dotyczące wymiarów).

Reasumując – całe przedsięwzięcie to inwestycja na poziomie ok. 60 000 PLN netto.
W koszt inwestycji, w zależności od pomysłu na dystrybucję i kształt przyszłej firmy, należy doliczyć fundusze np. na: rejestrację firmy, reklamę, ubezpieczenie, sklep internetowy i inne, według uznania Przedsiębiorcy.

Może Cię zainteresować: 

JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES?
1.  STWÓRZ W 100% SWÓJ KOSMETYK I ZRÓB TO DOBRZE, CZYLI JAK NAJSKUTECZNIEJ I NA LATA ZBUDOWAĆ WŁASNĄ MARKĘ KOSMETYCZNĄ. KOSMETYKI PRIVATE LABEL – JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES NA LATA.
2.  10 NAJLEPSZYCH PORAD – PRODUKCJA KONTRAKTOWA KOSMETYKÓW POD MARKĄ WŁASNĄ (PRIVATE LABEL), NA ZLECENIE. TWORZENIE MARKI KOSMETYKÓW. JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES?
3.  JAK ZACZĄĆ. JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ LINIĘ KOSMETYKÓW W ROKU 2023. PORADY W 5 KROKACH.
4.  WŁASNA MARKA KOSMETYKÓW LUKSUSOWYCH W ROKU 2023. JAK ZACHOWUJE SIĘ RYNEK KOSMETYKÓW SELEKTYWNYCH W DOBIE KRYZYSU I RECESJI?
5.  JAK ZDOBYĆ RYNEK WPROWADZAJĄC NOWĄ MARKĘ KOSMETYKÓW?
6.  TWORZĄC WŁASNĄ MARKĘ KOSMETYKÓW PIELĘGNACYJNYCH, ILE PRODUKTÓW NALEŻY WPROWADZIĆ NA RYNEK W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI?
7.  MOJA MARKA. JAK STWORZYĆ PRAWDZIWĄ MARKĘ KOSMETYCZNĄ I DLACZEGO MUSI BYĆ ORYGINALNA?
 
JAK ZACZĄĆ?
1.  JAK ZACZĄĆ. JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ LINIĘ KOSMETYKÓW W ROKU 2023. PORADY W 5 KROKACH.
2.  JAK ZACZĄĆ WSPÓŁPRACĘ Z PRODUCENTEM KONTRAKTOWYM KOSMETYKÓW?
3.   PRODUKCJA: „PRIVATE LABEL”, „OEM” A „PRODUKCJA KONTRAKTOWA”. JAKIE SĄ RÓŻNICE W PRZYPADKU ZLECENIA PRODUKCJI KOSMETYKÓW, CZYLI „DIABEŁ TKWI W SZCZEGÓŁACH”.
4.  WŁASNA MARKA KOSMETYKÓW – DROGA Z DOMOWEGO LABORATORIUM NA RYNEK. JAK TO ZROBIĆ?
5.  JAK STWORZYĆ WŁASNĄ MARKĘ KOSMETYKÓW? CO NALEŻY ZROBIĆ ZANIM ZAINWESTUJESZ W SWÓJ POMYSŁ?

Jakie są koszty dodatkowe?

Poza kosztami wymienionymi w odpowiedzi na pierwsze pytanie, nie ma dodatkowych kosztów.

Jakie jest minimum produkcyjne?

Zazwyczaj minimum produkcyjne to 2000 sztuk produktu. Wyjątek od tej reguły stanowią kosmetyki bardzo drogie jednostkowo. Tych możemy wyprodukować mniej, jednak nie mniej niż 800 sztuk jednorazowo (40 kg). Zapytaj nas o minimum produkcyjne w odniesieniu do Twojego kosmetyku.
Nasze możliwości produkcyjne, czyli maksimum produkcyjne – produkujemy na tę chwilę maksymalnie 1200 sztuk kosmetyków na godzinę, co daje nam moc produkcyjną ponad 0,5 mln sztuk w skali miesiąca.

Czy jest możliwy podział płatności?

Zlecenia produkcji kontraktowej realizujemy na zasadzie 100% przedpłaty.

Czy możemy zaprojektować i wytworzyć krem w 100% naturalny?

Tak, jednak będzie to miało wpływ na termin przydatności kosmetyku. Taki krem będzie miał znacznie krótszy okres przydatności do użycia niż kosmetyki standardowe. Przydatne w dużo dłuższym okresie czasu kosmetyki ze 100% składem pochodzenia naturalnego to nie kremy, a sera, masła, balsamy i inne produkty kosmetyczne na bazie wyłącznie olejów i maseł („bez wody w składzie”).
Powyższe nie dotyczy kosmetyków o składach naturalnych w zakresie powyżej 90%, jednak nie 100%
Może Cię zainteresować: „Produkcja kosmetyków naturalnych”

Ile trwa proces produkcji kosmetyków pod marką Klienta?

To zależy głownie od Ciebie. My potrzebujemy dwa miesiące na sprowadzenie opakowań i surowców i parę dni na produkcję. Najdłuższy jest jednak etap projektowania, ponieważ nikt nie jest w stanie określić, ile on zajmie, aż to Ty poinformujesz nas, że produkt spełnia Twoje oczekiwania. Możemy oprzeć się na własnych doświadczeniach – zazwyczaj całość, od pierwszej rozmowy do dostarczenia przebadanego, zarejestrowanego, gotowego do sprzedaży produktu to okres około 4-6 miesięcy. 
Kolejne, wznawiane produkcje odbywają się już znacznie szybciej. Powyższe dotyczy tylko pierwszej produkcji kosmetyku.
TUTAJ znajdziesz szczegółowy harmonogram realizacji produkcji kontraktowej Twojego kosmetyku.

Jaki zakres odpowiedzialności i obowiązków jest po mojej stronie, a co jest po stronie IOC?

Zlecający musi być przedsiębiorcą, więc, jeśli nie posiadasz działalności gospodarczej powinieneś ją założyć, najpóźniej do czasu rozpoczęcia badań nad Twoimi kosmetykami. Rozmowy możemy jednak rozpocząć dużo wcześniej. Powinieneś zadbać o przestrzeń dla swojej działalności. Dobrze, byś wiedział, jaki model dystrybucji wybierzesz. Pomyśl o reklamie. Być może będziesz potrzebował kodów kreskowych dla swoich produktów? (Ja uzyskać kod EAN? – https://tech.wp.pl/co-to-jest-kod-ean-wyjasniamy-jak-uzyskac-kod-ean-6440399798425729a) Bezpłatnie dostarczymy Ci podstawowe opisy Twoich produktów. Pomyśl o marketingu. Jeśli będziesz chciał, byśmy pomogli Ci stworzyć więcej tekstów, jest to możliwe, ale za dodatkową opłatą. Przeważnie jednak na podstawie otrzymanych od nas dokumentów, broszur i podstawowych opisów, nasi Klienci tworzą treści marketingowe we własnym zakresie. Dobrze, byś wykupił domenę internetową dla swoich produktów i firmy oraz stworzył sklep, jeśli chcesz je sprzedawać online. To koszt mniej więcej 5 tys. PLN. IOC nie tworzy sklepów internetowych, ale możemy podpowiedzieć pewne rozwiązania.
Podsumowując – po Twojej stronie jest sprzedaż i prowadzenie własnej firmy, po naszej – dostarczenie idealnego, gotowego, zarejestrowanego i skrojonego na miarę potrzeb Twoich i Twoich klientów, kosmetyku do tej sprzedaży.
Może Cię zainteresować: „10 najlepszych porad – Produkcja kontraktowa kosmetyków pod marką własną (private label), na zlecenie. Tworzenie marki kosmetyków. Jak osiągnąć sukces?”

Czy współpracujemy z drogeriami?

I tak i nie.

IOC będąc producentem kontraktowym nie posiada żadnej własnej marki kosmetycznej, wobec czego nasza sprzedaż polega jedynie na sprzedaży bezpośrednio całej wyprodukowanej transzy do Zlecającego nam produkcję. To On jest właścicielem marki, produktów i zajmuje się ich dystrybucją. Czasami to drogerie i perfumerie zlecają nam produkcję, jednak nie my jesteśmy właścicielem wyprodukowanych na takie zlecenie marek.

Może Cię zainteresować: „KOSMETYKI SELEKTYWNE I PÓŁSELEKTYWNE w IOC”

Jaki jest czas oczekiwania na odpowiedz mailową?

Pierwszy kontakt z naszej strony odbywa się zazwyczaj w ciągu maksimum 48 godzin (dni pracujące).

Uwaga! 

Będziemy wdzięczni za dołączanie do zapytań mailowych kontaktu telefonicznego do Państwa. Żadnych z zapytań nie pozostawiamy bez odpowiedzi, jednak zdarza się, że trafiają one u Państwa do folderu „spam”. W przypadku braku telefonu do Państwa, nie jesteśmy w stanie zweryfikować, czy otrzymali Państwo naszą odpowiedź. Jeśli nie otrzymali Państwo odpowiedzi w ciągu paru dni, będziemy wdzięczni za kontakt telefoniczny z nami! 
Porozmawiajmy telefonicznie! (Zadzwoń +48 58 710 24 64, +48 797 461 608, +48 506 045 822 w godzinach 8-15)

Czy muszę mieć specjalne magazyn do przechowywania kosmetyków?

Kosmetyki opakowane nie tylko w opakowanie bezpośrednie (np. słoiczek), ale i kartonik jednostkowy oraz karton zbiorczy są relatywnie mało wymagając względem wymogów przechowywania. Zazwyczaj wymaga się przechowywania w temperaturze pokojowej (15-25 st. C), z dala od bezpośrednich promieni słonecznych, wilgoci i dzieci. Wymagania odnośnie przechowywania kosmetyku gotowego do sprzedaży, a taki od nas otrzymasz, znajdują się na kartoniku jednostkowym oraz opakowaniu bezpośrednim. Możesz także przed zleceniem produkcji zapytać nas, czy Twój kosmetyk będzie wymagał specjalnego przechowywania. Potrafimy odpowiedzieć na to pytanie już na etapie projektowania kosmetyku.
Sytuacja przedstawia się inaczej, jeśli wyprodukujemy dla Ciebie kosmetyk w opakowaniu zbiorczym „in bulk”, przeznaczony do dalszej konfekcji w opakowania bezpośrednie w Twojej lub innej firmie produkującej kosmetyki. W takim wypadku obowiązują wszelkie przepisy prawa dotyczące producentów kosmetyków. Te wymogi są oczywiście dużo bardziej rygorystyczne.

Czy IOC ma możliwość magazynowania gotowego kosmetyku?

IOC posiada własną fabrykę kosmetyków wraz z magazynami, jednak nie przechowuje kosmetyków po ukończonej produkcji, a dostarcza je w całości wyprodukowanej partii bezpośrednio na adres wskazany przez Kontrahenta. Odpowiednio wcześniej Zlecający jest poinformowany o zbliżającym się końcu produkcji Jego zlecenia tak, by być przygotowanym na odbiór swoich kosmetyków w określonym terminie. 

Czy pomagamy w marketingu i promocji?


Tak. W podstawowym zakresie, dzieląc się wskazówkami i wiedzą – bezpłatnie. Inne formy pomocy mogą być płatne. Powiedz nam jakiej pomocy będziesz potrzebował a poinformujemy Cię o ewentualnych kosztach i zakresie, w jakim możemy Ci pomóc. Oferujemy też szkolenia sprzedażowe dla sprzedaży B2C – kontakt bezpośredni w tej sprawie d.rutkowska-matuszak@ioc.com.pl

Czy odtworzymy każdy skład z etykiety?

Jeśli pytanie dotyczy umiejętności naszych Technologów, to tak, są Oni w stanie odtworzyć każdy skład….

Czy pomagamy w projektowaniu opakowania?

Tak. Koszt stworzenia przez nas projektu opakowania i etykietki to 1000 PLN. Możesz zlecić projekt opakowania dowolnej firmie zewnętrznej. Przekażemy, oczywiście bezpłatnie, wszystkie niezbędne dla grafika informacje.

Czy pomagamy w opracowaniu strony internetowej?


Możemy dostarczyć teksty dotyczące produktów na Twoją stronę. Bezpłatnie dostarczamy podstawowe opisy produktów. Wytworzenie dodatkowych treści jest usługa płatną, ale IOC na Twoją prośbę może takie przygotować. 

Czy przeprowadzamy badania, jeśli tak to jakie?

Wszystkie wymagane prawem UE dla produktów kosmetycznych. Więcej na temat badań:
1) https://producentkosmetykow.pl/kontraktowa-produkcja-kosmetykow-private-label-na-zlecenie/badania-kosmetykow/
2) https://producentkosmetykow.pl/kontraktowa-produkcja-kosmetykow-private-label-na-zlecenie/badania-wdrozeniowe-kosmetykow-czym-sa-i-czy-sa-konieczne-do-wprowadzenia-kosmetyku-na-rynek/ 
i wiele innych tekstów na naszej stronie. Porada – wpisz w pole wyszukiwania na naszej stronie (górna belka) wyrażenie „badania”i wyszukaj tekstów na ten temat.

Czy mamy status jednostki naukowej (potrzebne do dotacji)?

Nie posiadamy takiego statusu.
IOC, zgodnie z posiadaną certyfikacją, to: 
„PRODUCENT KOSMETYKÓW, SUPLEMENTÓW DIETY, ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO I MEDYCZNEGO ORAZ SUROWCÓW. WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR KOLAGENU NATICOL® W POLSCE”

Jaką certyfikację posiadacie (ISO itp.)?

Dysponujemy fachową wiedzą nie tylko w zakresie wytwórstwa, ale także aktualną i pełną wiedzą branżową i prawną. 
Pracujemy z zachowaniem standardów CSR, ISO 22716, ISO 9001, GMP, HACCP, GHP. 

Posiadamy własne laboratoria oraz własne zakłady produkcyjne, zgłoszone do odpowiednich urzędów i spełniające wymagane prawem normy.

Jesteśmy przygotowani prawnie do współpracy na rynku amerykańskim (FDA).

Czy mogą odwiedzić Waszą produkcję?

Do wejścia na teren naszego zakładu produkcyjnego, poza pracownikami IOC, uprawnione są jedynie certyfikowane jednostki zarządzania jakością oraz odpowiednie urzędy. 

Status rejestracji naszego zakładu można sprawdzić bezpośrednio w odpowiednim urzędzie sanitarnym (Gdynia).

Czy rejestrujemy kosmetyki w bazie Europejskiej (CPNP Europa)?

Tak. Kosmetyki wyprodukowane u nas rejestrujemy bezpłatnie. Opłatę pobieramy jedynie za badania.

Czy mogą zlecić samą konfekcję?

Tak, jednak tego typu zlecenia realizujemy w wolnym czasie, jeśli pozwala na to aktualne obłożenie linii produkcyjnej IOC. Prosimy o kontakt a przedstawimy aktualną sytuację.

W jakich krajach mogę dystrybuować swoje kosmetyki?

We wszystkich, jednak, jeśli masz taki zamiar, musisz nam o tym powiedzieć już na etapie tworzenia receptury (wymienić konkretne kraje) z uwagi na różnorodne przepisy prawa wskazujące na skład kosmetyku w różnych częściach świata. 

Standardowo skład kosmetyku projektujemy względem wymogów Unii Europejskiej. Przygotowywana dokumentacja spełnia więc wymogi UE. 

Dokumentacja, którą od nas otrzymasz uprawnia Cię do sprzedaży kosmetyków na terenie Unii Europejskiej. 

Dokumentację wydajemy w języku polskim. Jeśli chciałbyś otrzymać od nas dokumentację w języku angielskim, prosimy poinformuj nas o tym na etapie jej tworzenia.

Co jest potrzebne do wyceny produkcji mojego kosmetyku?

Do wstępnej, szacunkowej wyceny wystarczy jeden kontakt, np. telefoniczny.

Na to pytanie jest jednak wiele odpowiedzi. Możesz na przykład oszacować swój budżet i to od nas żądać przedstawienia najlepszej oferty, np.: 

– „Dysponuję budżetem 50 tys. PLN. Chcę sprzedawać swoje kosmetyki w moim sklepie internetowym. Zaproponujcie mi najkorzystniejsze rozwiązanie, zarówno jeśli chodzi o ilość asortymentu, jak i rodzaj.”

Możesz również zapytać o wycenę kosmetyku podobnego do innego, będącego na rynku. W takim wypadku musimy znać ilość zamawianych sztuk w jednym zamówieniu.

Wycena jest całkowicie bezpłatna i nie zobowiązuje Cię do dalszej współpracy.

Kto jest „Osobą Odpowiedzialną” w rozumieniu europejskiego prawa w przypadku zlecenia produkcji kosmetyku, czy może to być IOC?

Cytując zapisy prawne:  „Dystrybutor jest osobą odpowiedzialną, jeżeli wprowadza produkt kosmetyczny do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym lub zmienia produkt już wprowadzony na rynek w sposób mogący mieć wpływ na zgodność z obowiązującymi wymogami.

O tym, czy rolę osoby odpowiedzialnej pełni producent, importer, czy też dystrybutor, decyduje to, kto wprowadza dany kosmetyk do obrotu na terytorium Unii Europejskiej.

Z powyższego wynika, iż IOC nie może pełnić takiej funkcji dla Twojego kosmetyku, gdyż nie wprowadza go na rynek detaliczny, nie jest właścicielem marki ani znaków towarowych.

IOC odpowiada zaś w pełni za to, czy zaprojektowało i wytworzyło Twój kosmetyk zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami prawa.

Jakie kosmetyki produkujemy i dla kogo?


Zlecający nam produkcję nie chcą byśmy informowali kogokolwiek, iż to my jesteśmy faktycznym wytwórcą ich produktów. Na rynku istnieje wiele marek kosmetycznych, które stworzyliśmy, jednak dochowując umów poufności zawartych z naszymi Kontrahentami, nie możemy o tym informować.

Od tej reguły są tylko dwa wyjątki:

1. Produkty firmy COLWAY: https://colway.pl/produkty/
2. Azjatycki Bazar: https://azjatyckibazar.com https://www.youtube.com/watch?v=HWGI60LmNiU

Z chęcią umieścimy informację o Twoim produkcie wytworzonym przez nas na naszej stronie www, zapewniając Ci dodatkową, bezpłatną promocję!

Czy posiadamy katalog opakowań kosmetyków?

W IOC nie ograniczamy się do konkretnych producentów opakowań.

Wyślij nam zdjęcie kosmetyku, który Ci się podoba, a my przedstawimy Ci wszystkie opakowania, które są podobne do wskazanego przez Ciebie, które możemy zaproponować.

Czy mogą dostarczyć swoje surowce/opakowania kosmetyczne?

Tak, o ile te spełniają wymagane prawem normy.

Czy posiadamy w ofercie gotowe produkty – kosmetyki pod moją marką dostępne natychmiast, „od ręki”?


Nie. Jesteśmy bowiem producentem kontraktowym.
Nie powielamy własnych receptur i wcześniej stosowanych rozwiązań.

Każdy zaprojektowany przez nas i wprowadzony na rynek kosmetyk jest inny i nie ma odpowiedników, zarówno pod względem składników bazowych, jak i kombinacji składników aktywnych. Stosowanie indywidualnych, niepowtarzalnych rozwiązań dla każdego z realizowanych projektów, gwarantuje ich wyjątkowość, niepowtarzalność oraz nieograniczone możliwości budowania własnej marki i biznesu (swoboda budowania marży).
Taki styl pracy definiuje także nas jako pierwszego w Polsce producenta kontraktowego, nieposiadającego własnych marek kosmetycznych, skupiającego się wyłącznie na produkcji kontraktowej. Mnogość oferowanych przez nas surowców, opakowań, technologii, ciągłe śledzenie światowego rynku kosmetycznego, szeroka wiedza prawna, bogate doświadczenie w zakresie produkcji kontraktowej (ale i marketingowe oraz sprzedażowe) i stosowanie innowacyjnych, niepowtarzalnych rozwiązań daje nam możliwość projektowania marek selektywnych (premium).

Kto jest właścicielem receptury?


W komplecie dokumentacji, bezpłatnie, otrzymasz od nas dokładny skład produktu wraz z zawartością procentową poszczególnych składników oraz skład INCI.

Jeśli chciałbyś dodatkowo otrzymać od nas szczegółową recepturę wraz z dokładną technologią wytwarzania kosmetyku wraz z przekazaniem praw własności – jest taka możliwość. Zapytaj o wycenę, gdyż taki dokument wyceniany jest indywidualnie dla każdego kosmetyku w zależności od stopnia skomplikowania technologii.

Może Cię zainteresować: 
1. Receptura i technologia wytwarzania kosmetyku, skład ilościowy, skład jakościowy (INCI) – różnice pomiędzy pojęciami.
2. „Produkcja: “Private label”, “OEM” a “produkcja kontraktowa”. Jakie są różnice w przypadku zlecenia produkcji kosmetyków, czyli “diabeł tkwi w szczegółach”.” i inne artykuły: Czytelnia IOC

Czy produkujemy kosmetyki na podstawie receptur dostarczonych przez Klienta?

Tak. Musimy jednak – przed właściwą produkcją – wykonać próbę technologiczną produkcji według podanej receptury.

Czy produkujecie również kosmetyki weterynaryjne (produkty dla zwierząt domowych i hodowlanych)?

Tak. Serdecznie zapraszamy do współpracy!